Fungerar det inte?
Har du problem på siten, upptäckt något som är fel eller vill du lämna ett förslag på förbättring? Skriv gärna till oss.
Skriv din felrapport här.­­

Landsbygdsutveckling

Sammanfattning

En möjlighet att utveckla landsbygden och besöksnäringen
Bygg 3 eller 4 utsiktstorn runt Borås.

Beskrivning

Bygg tre eller fyra utsiktstorn kring Borås på höjder för att kunna se utöver staden och kringliggande bygd.

Det finns höjder och möjligheter kring Borås. Stimulerar att söka sig utanför själva staden. Gynnar besöksnäringen och kan vara ett trevligt inslag. I vårt grannland Finland har det byggts torn i trä samt även handikappanpassade, Utsiktstorn är populärt i många länder och har en stor inverkan på att locka besökare.
Skickar med ett exempel på handikappanpassat torn, men naturligtvis finns alternativ.
https://www.svenskttra.se/tidningen-tra/2016-4/periskop-och-utsiktstorn-i-ett/

Direktlänk till eFörslaget

http://boras.demokratiportalen.se/eforslag/146

Skriv under eFörslag

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar

Status

Avslutad

Förslagsställare

Bo Lycén

Startdatum

2017-05-22

Slutdatum

2017-08-31

Målgrupp

Tekniska nämnden

Signaturer

0 onlineunderskrifter
Tfn: 033-35 70 00 e-post: boras.stad@boras.se Postadress: Borås Stad, 501 80 Borås