Fungerar det inte?
Har du problem på siten, upptäckt något som är fel eller vill du lämna ett förslag på förbättring? Skriv gärna till oss.
Skriv din felrapport här.­­

Se e-petitioner

Här ser du alla aktiva e-petitioner. Du kan filtrera listan på en specifik status med hjälp av rullmenyn till höger.

Klicka på en e-petition för att läsa mer om den eller för att skriva under den.

Vill du lämna en eget e-petition? Klicka då på "Lägg till e-petition" i vänstermenyn.
info Du kan sortera tabellen på olika sätt genom att klicka på rubrikerna.
Rubrik
Initiativtagare
Ansvarig nämnd
Slutdatum
Signaturer
Status
Ny stadsdel med färre bilar Mikael Andersson Samhällsbyggnadsnämnden 2018-01-31 0 Samlar underskrifter
Begränsa användningen av fyrverkerier i Borås kommun Johan Linderstad Kommunstyrelsen 2018-02-10 0 Samlar underskrifter
Skolbyte Jenny Grunden Grundskolenämnden 2018-10-01 2 Samlar underskrifter
Cykelbana / bredare väggren mellan Fristad kyrka - Gingri Malin Ekman Tekniska nämnden 2018-08-05 0 Samlar underskrifter
Ekologiska bananer till barnen Matilda Chocron Tekniska nämnden 2013-11-30 27 Avslutad
Mer motion och motorik i skolan för hälsa och lärande Hedvig Kjellin null 2014-03-31 118 Avslutad
Elljusspår vid Kype nåbart från Sjöbo Andreas Andersson Fritids- och folkhälsonämnden 2014-03-03 2 Avslutad
Vandringsledsmarkeringar från Borås camping Andreas Andersson Tekniska nämnden 2014-03-03 0 Avslutad
Återvinningstation sören björklund Borås Energi och Miljö AB 2014-01-24 4 Avslutad
Ny basketarena Fredrik Zetterlund Fritids- och folkhälsonämnden 2014-07-31 29 Avslutad
Björkhemsgatan Sonny Andersson Tekniska nämnden 2014-02-28 1 Avslutad
Belysning av lekplatser på sjöbo Linda Ikatti Tekniska nämnden 2014-04-30 5 Avslutad
Återvinning för hjälporganisationer Yvonne Gunneriusson Borås Energi och Miljö AB 2014-03-31 9 Avslutad
Borås nästa i Sverige med ekologisk mat till skolorna/äldrevården? Anna Sevo null 2014-04-30 108 Avslutad
Stoppa införandet av trådlös teknik på skolor och förskolor i Borås och använd istället trådbunden Internet - och telefonuppkoppling Elin Arvidsson Kommunstyrelsen 2014-04-30 39 Avslutad
Matskog Anna Sevo Tekniska nämnden 2014-05-30 13 Avslutad
Klimatanpassa Borås Anders Assarsson Miljö- och konsumentnämnden 2014-09-15 17 Avslutad
Skulptur av ungdomar Linnea Carlsson Kulturnämnden 2014-08-28 5 Avslutad
Sjöfart på Viskan Uno Lundberg Tekniska nämnden 2014-08-31 1 Avslutad
Återvinn trottoaren. Sune Bergström Tekniska nämnden 2014-12-31 1 Avslutad
Förläng linjebuss 8 Maria Wallengren Kommunstyrelsen 2014-11-30 5 Avslutad
Ny busshållplats vid Brämhults fritidsgård Thomas Enochsson Kommunstyrelsen 2014-12-31 1 Avslutad
Angående problemet med raketer och smällare. Ingemar Rosberg Kommunstyrelsen 2015-02-28 58 Avslutad
Den hälsosamma Boråsskogen Laila Pekar Norman Tekniska nämnden 2015-06-30 3 Avslutad
Förslag Viskaholm P H Kommunstyrelsen 2015-08-31 1 Avslutad
Låneskridskor till allmänheten Bosse Leskinen Fritids- och folkhälsonämnden 2015-03-21 6 Avslutad
Se över och gör om upptagningsområden för anvisad skola i området Näs/Holmen/Björkhult. Kristiina Luoto Virtanen null 2015-03-31 68 Avslutad
Levande Stadspark Bo Lycén Tekniska nämnden 2015-09-10 1 Avslutad
Instiftande av Hederspris Bo Lycén Fritids- och folkhälsonämnden 2015-09-30 1 Avslutad
Borås egen Lås Bro Bo Lycén BoråsBorås TME AB 2015-08-31 0 Avslutad
Förläng säsongen på Almenäs Café så här: Karin Setterby Lokalförsörjningsnämnden 2015-10-31 0 Avslutad
Nyckeltal i Borås Stads budget för Vind och Solenergi Bo Lycén Kommunstyrelsen 2015-08-27 1 Avslutad
Utegym i anslutning till Almenäs badplats. Patrik Persson Fritids- och folkhälsonämnden 2015-12-31 0 Avslutad
Gång och cykelbro över räls och landsväg i Fristad. Carolina Säll Tekniska nämnden 2015-08-31 110 Avslutad
Stor studsmatta Marie Sjöström Tekniska nämnden 2015-08-31 0 Avslutad
ÅTERVINNINGSSTATION FRISTAD hans-åke Persson Borås Energi och Miljö AB 2015-07-22 1 Avslutad
SKALLE BADET hans-åke Persson Fritids- och folkhälsonämnden 2015-07-12 1 Avslutad
Gör Allégatan till cyklisternas och bussarnas genomfartsled Benjamin Edlund Tekniska nämnden 2015-09-30 10 Avslutad
Hundrastgård på Bråt Ulla Hultqvist Tekniska nämnden 2015-09-15 22 Avslutad
Trafiksituationen Skolväg Gustav Adolfsgatan Henric Börgeson Tekniska nämnden 2015-09-30 0 Avslutad
Låt el-mopeder få använda cykelbanor och bussfiler Tim Gahnström Tekniska nämnden 2015-10-11 6 Avslutad
Kransmossens rullskidbana Bergengren Rickard Fritids- och folkhälsonämnden 2015-11-01 1 Avslutad
Utegym till Fristad Niclas Jiseborn Fritids- och folkhälsonämnden 2015-11-30 0 Avslutad
Cykelväg Trandaredskolan till Kransmossen Fredrik Wahlberg Tekniska nämnden 2016-01-31 0 Avslutad
Parkeringsprolem Göran Lundgren Tekniska nämnden 2016-02-29 0 Avslutad
Återinför 1%regeln i Borås stad - Skulpturstaden! Kerstin Dahl Norén Kulturnämnden 2016-03-14 50 Avslutad
Handlingsplan mot intolerans & rasism i Borås stad Sebastian Mäkimaa Utbildningsnämnden 2016-02-03 1 Avslutad
Boklådor mot intolerans Sebastian Mäkimaa null 2016-02-03 0 Avslutad
Pendelparkering vid Viskafors Station Ida Christerson Tekniska nämnden 2016-04-14 1 Avslutad
Cykelbana mellan Viskafors och Seglora Ida Christerson Tekniska nämnden 2016-04-14 2 Avslutad
Förslag till ny verksamhet på orangeriet Jörgen Sjöberg Kommunstyrelsen 2016-04-30 0 Avslutad
Gångbro över riksväg & järnväg i Fristad Carolina Säll Tekniska nämnden 2016-06-05 46 Avslutad
Belysning på gångväg i Dalsjöfors Richard Ringström Tekniska nämnden 2016-08-31 0 Avslutad
Förenkla medborgarens röst Linda Bodén Kommunstyrelsen 2016-06-24 7 Avslutad
Förbättra trafikmiljön för gående vid Rv42 Frufällan/Klinten Niklas Kapare Tekniska nämnden 2016-12-31 0 Avslutad
Servicehus Stadsparken Erik Johnson Tekniska nämnden 2016-09-04 2 Avslutad
Handlingsplan för att minska självmorden i Borås kommun Angelica Ekengren Sociala omsorgsnämnden 2017-02-28 2 Avslutad
Cykelbana mellan Fristad kyrka och Gingri behövs nu! Malin Ekman Tekniska nämnden 2016-12-01 10 Avslutad
Mer ekologisk/kravmärkt mat i förskolorna och skolorna! Juel Gabriel Kommunstyrelsen 2017-05-31 5 Avslutad
Bussar till våra fina skidspår Helena Björk Fritids- och folkhälsonämnden 2016-12-27 0 Avslutad
Suicidprevention - Kriscentrum - Anhörigstöd Irja Forsman Fritids- och folkhälsonämnden 2017-01-06 0 Avslutad
Landsbygdsutveckling Bo Lycén Tekniska nämnden 2017-08-31 0 Avslutad
Donera blod på arbetstid Daniel Johansson Kommunstyrelsen 2017-12-04 4 Avslutad
Belysning från Trollgatan/Gyllingtorpsgatan ner till sjöbovallen Diana Folke Tekniska nämnden 2017-12-31 1 Avslutad
Fler bilparkeringar på Druvefors Andreas Pettersson Tekniska nämnden 2017-12-31 0 Avslutad