Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Introduktion till e-petitioner

­Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger dig möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som behöver ändras inom kommunen. När du sänder in en e-petition till kommunen kan det få positiva följder som leder till förändring och debatt. Det kan uppmärksamma kommunen på din fråga och visa ett gillande eller peka på något som kan göras bättre. Som en konsekvens kan kommunen besluta att ändra eller se över sin verksamhet, policy, hålla ett publikt möte och/eller försöka få mer åsikter från olika intressegrupper.

Vem kan skapa och skriva under e-petitioner?

Alla som bor, arbetar eller studerar i Borås Stad eller på annat sätt är engagerade i stadens frågor är välkomna att delta. Det finns inga åldersgränser, både barn och unga kan både skapa och skriva under e-petitioner.

Hur skriver jag under en e-petition?

Du kan bara skriva under en specifik e-petition en gång. Personer som besöker e-petitionssidan kan enbart se ditt namn i listan över underskrifter.

Hur skapar jag en e-petition?

För att skapa en ny e-petition måste du vara en registrerad användare på webbplatsen. Det är enkelt att registrera sig; du fyller i några uppgifter som vi använder för att kunna kontakta dig om e-petitionen. Personen som skapar en e-petition kallas för “Initiativtagare”. När du har registrerat dig, klicka på länken till vänster - “Lägg till en e-petition” och följ sen instruktionerna på skärmen.

Vad måste en e-petition innehålla?

E-petitionen skall innehålla en kort titel och en sammanfattning. E-petitionen måste tydligt tala om vilken åtgärd initiativtagaren vill att kommunen ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan den visas publikt.

Ta gärna med:

  • Information som är relevant för e-ptitionen och beskriv skälen till ditt förslag. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.

Vad kan min e-petition handla om?

Din e-petition kan handla om allt som kommunen ansvarar för. Du hittar mer information om kommunens ansvarsområden på www.boras.se.

Det kan hända att din e-petition inte kan behandlas överhuvudtaget. Om;­

  • Det finns formella skäl till att inte behandla e-ptitionen, som t ex en pågående parallell process, eller rättsprocess.
  • e-petitionen bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämplig. I sådana fall kommer vi att informera dig om när och om e-petitionen kan tas upp.

Om vi beslutar att en e-petition inte kan publiceras kommer vi att kontakta initiativtagaren för att diskutera skälen. Denne får då också en möjlighet att skriva om sin e-petition.


Hur lång tid tar det innan e-petitionen är tillgänglig publikt?

När du har skickat in din e-petition, kan det ta upp till 14 dagar för att hantera e-petitionen. Under den perioden kommer vi att undersöka om det finns liknande e-petitioner. Vi kommer också att granska om e-petitionen följer våra riktlinjer.

Hur marknadsförs e-petitionen?

E-petitionen visas på kommunens hemsida för e-petitioner. Enskilda e-petitioner kommer inte att marknadsföras särskilt av kommunen.

Hur många underskrifter kan en e-petition ha?

Det finns ingen begränsning för varken det maximala eller minimala antalet underskrifter för en enskild e-petition.

Vad händer sedan?

När sista dagen för underskrifter har passerats tar kommunen hand om ditt förslag i sin egen organisation.

Ansvar

Kommunen tar inget ansvar för de e-petitioner som lämnas på webbplatsen. Åsikterna som uttrycks är inte kommunens.