Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Låt el-mopeder få använda cykelbanor och bussfiler

Sammanfattning

Tillåt elektriska mopeder att köra på cykelbanor från Borås ytterområden in till centrum.

Beskrivning

På alla nivåer, från Borås och Sverige till EU och FN har vi satt upp mål för minskat fossilberoende.

Bidrag och premier i all ära men något som är gratis och som vi vet fungerat bra i våra grannländer är att göra livet lite bekvämare för dem som väjer fosilfritt resande. Det vore möjligt att ha en lokal trafikregel i Borås som säger att elektriska EU-Mopeder får köra på vissa cykelbanor och i bussfiler.

Det finns ganska mycket cykelbanor ut till kringområden som exempelvis Fristad, Gånghester, Sandared och Viared. Banorna är av skiftande kvalitet och har (kanske därför) inte speciellt hög nyttjandegrad. Samtidigt har vi mycket bilköer in och ut från centrum varje dag, om vi kunde förmå några fler att i stället åka på cykelbanorna skulle det minska trycket på bilvägarna och vara en stor fördel för trafiksituationen i stort.

Elmopeder är extremt energieffektiva, miljövänliga, billiga och dessutom helt tysta. Varför inte ta tillfället i akt att helt gratis, använda vår bekvämlighet för att slå ett slag för miljön. Om vi riktar förmånen mot just el-mopeder minskar vi miljöbelastningen samtidigt som Borås blir en stad i framkanten vad gäller ett växande produktsegment och med lite tur kan vi långsiktigt minska problemet med bullrande mopeder som stör på kvällar och nätter utan att sätta upp fler förbudsskyltar.

Det är ett väldigt stort steg för många att ersätta sin bil med en cykel men att åka el-moped är både roligt och bekvämt om man inte behöver trängas med bilarna, därför är det ett betydligt mindre steg för många att ta. Med alla förändringar kommer både för och nackdelar men vill vi få till en omställning måste vi agera och ta tag i nödvändiga förändringar. Idag används cykelbanorna ofta av tre olika trafikslag, "gående", "långsamcyklare" och "snabbcyklare" att lägga till ytterligare ett trafikslag ökar naturligtvis både trängseln och risken för olyckor men att bygga cykelvägar är betydligt billigare än att bygga bilvägar därför är förslaget på sikt till gagn för alla trafikslagen. Om förslaget skulle leda till att många börjar använda elmoped och det blir trångt på cykelbanorna så betyder det, förutom miljövinsten, att vi avlastat vägarna mycket och att vi lättare kan motivera byggandet av fler och riktigt bra cykelbanor.

Risken för konflikter mellan de olika trafikslagen föreligger nästan uteslutande inne i de centrala delarna av Borås och där går det dessutom ofta lika bra eller bättre att åka på bilvägarna eftersom mopeden där följer trafikrytmen bra.

För att inte slösa bort tid på att diskutera vilka typer av mopeder/segways/unicycles/gyroboards/elcyklar/lastcyklar och liknande som (förutom cyklar) får använda cykelbanorna föreslår jag att man bestämmer att det är okej för alla el-fordon (tysta och miljövänliga) upp till en viss bredd och i stället för att lägga energi på att bestämma vilka motorspcifikationer fordonet skall uppfylla så sätter man upp helt vanliga hastighetsbegränsningsskyltar som gäller för alla fordon, inklusive vanliga cyklar, elcyklar och mopeder.

Om kommunen anser att det är ett bra förslag men att frågan inte ligger på deras bord hjälper jag gärna till att driva frågan mot berörda myndigheter och intressegrupper.

Kommentarer