Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Återinför 1%regeln i Borås stad - Skulpturstaden!

Sammanfattning

Skulpturstaden Borås som vill vara en progressiv, framåt, levande stad med omsorg om sin stadsmiljö borde höja ambitionsnivån och satsa på en god gestaltad livsmiljö för alla. Kommunen är stor och alla delar och alla invånare har rätt till bra konst i sin närmiljö.
Vi föreslår att Borås stad snarast återinför 1 % regeln för investering i konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation. Att regeln får ett starkt mandat och att en självklar arbetsrutin införs så att de estetiska värdena finns med i hela den kommunala beslutsprocessen för utformning av den offentliga miljön. Att tillämpningen kontinuerligt följs upp och att löpande underhåll sker av den offentliga konsten.

Beskrivning

Enprocentregeln innebär att minst en procent av projektbudgeten för en offentlig ny- eller ombyggnation ska investeras i att konstnärligt gestalta en byggnad, ett torg eller annan offentlig infrastruktur. Tack vare regeln har tusentals offentliga miljöer i Sverige blivit rikare och mer intressanta att bo, besöka och arbeta i. Fram till 1992 gällde enprocentregeln i Borås stad. Den avskaffades för att det byggdes för lite.
Nu byggs det för ca 250 miljoner /år i Borås och inte något avsätts till konstnärlig gestaltning. Dagens konst är framtidens kulturarv. Att genom konsten visa omsorg om stadens miljöer främjar trivsel och stolthet och är en demokratisk handling genom att alla får tillgång till konst. Dessutom skapas arbetstillfällen.
Idag omfattar 2/3 av Sveriges kommuner enprocentregeln, men inte Borås stad.
Skulpturstaden Borås som vill vara en progressiv, framåt, levande stad med omsorg om sin stadsmiljö borde höja ambitionsnivån och satsa på en god gestaltad livsmiljö för alla. Kommunen är stor och alla delar och alla invånare har rätt till bra konst i sin närmiljö.
Vi föreslår att Borås stad snarast återinför 1 % regeln för investering i konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation. Att regeln får ett starkt mandat och att en självklar arbetsrutin införs så att de estetiska värdena finns med i hela den kommunala beslutsprocessen för utformning av den offentliga miljön. Att tillämpningen kontinuerligt följs upp och att löpande underhåll sker av den offentliga konsten.

KRO Sjuhärad genom styrelsen
Peter Waldenström Ingegerd Härgestam Tommy Pettersson
Marta Runemark Ingalill Sjöblom Kerstin Dahl Norén

Länk(ar) till relaterad information

Kommentarer