Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Handlingsplan mot intolerans & rasism i Borås stad

Sammanfattning

Vi yrkar på att alla elever som går årskurs 1 på den kommunala gymnasieskolan i Borås stad ska få genomföra en studieresa till Auschwitz. Samt föra ett arbete innan och efter studieresan. En investering för ett mer tolerant samhälle.

Beskrivning

I dagens Sverige och Europa ser vi idag en utveckling som liknar 30-talets Europa. Där framlingsfientliga makter får allt starkare fäste inom toppolitiken och hos de nya generationerna. Världen har idag en av de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget, ändå ser vi inte medlidande hos omvärlden utan länder som stänger sina gränser mer än någonsin. Ett tydligt bevis på att nationalistiska och främlingsfientliga åsikter växer även på lokal nivå kan vi se i skolvalet, i riksdagsvalet 2014 blev SD blev det fjärde största partiet i Borås gymnasieskolor och vi ser att stödet bara växer. Även nationalistiska organisationer är ännu en gång på frammarsch. Framtiden vi möter ser inte ljus ut för oss om detta fortsätter, vi riskerar ett samhälle där racistiska tankar är fullt accepterat, där man inte får älska vem man vill och där alla inte är av samma värde. Vill vi verkligen att den nya generationen formas av detta samhälle?Ett samhälle som präglas av hat istället för medmänsklighet för varandra. 

I våran handlingsplan har vi ”Toleransprojektet utefter Kungälvmodellen” som bas men har då gjort lite ändringar. Ungefär samma sak vill vi införa i Borås kommun, men den stora skillnaden är att vi vill att alla elever i årskurs 1 på den kommunala gymnasieskolan ska vara involverade. Vi tänkte att alla elever som går i årskurs 1 på den kommunala gymnasieskolan ska åka på en studieresa till Auschwitz. Innan avfärden tänkte vi att man då ska jobba väldigt mycket om ämnet, man kan t.ex ha seminarier där eleverna diskuterar sina egna åsikter. Man skulle även kunna bjuda in en överlevare eller någon som känner en överlevare så att den personen då kan berätta hur det var. Efter resan kan man också ha en uppgift om det man läst om där eleverna ännu en gång kan diskutera sina åsikter. När man väl är där nere ska man även besöka gamla judiska kvarter. Det är även viktigt att man jobbar med frågorna så det inte bara blir en resa utan att man bearbetar frågor om rasism och nazism. Vår tanke är att eleverna kommer vara där nere i fyra dagar. Eftersom det finns flera elever tänkte vi att man delar upp alla klasser i olika veckor t.ex vecka 45 åker en samhällsklass från Bäckäng och vecka 46 åker en frisör klass från Almås. På grund av ekonomiska skäl ville vi hitta ett så billigt resealternativ som möjligt. Efter att ha frågat gymnasiechefen hur många gymnasieettor det finns i Borås kom vi fram till att det fanns 1535 st. Vi undersökte  olika priser och resealternativ och kom vi fram till att det skulle kosta kommunen ca 4 000 000 miljoner kr/år. 

När man är i Polen kan man även studera det gamla judiska kvarteren för att lära sig mer om judisk liv och deras kultur som påverkats vår värld. Man kan även besöka det gamla ghettostället där judarna tvingades leva under omänskliga förhållanden för att sedan åka och besöka Auschwitz.

Varför? Vad går det ut på - Vårt förslag kommer leda till att ungdomar idag ska få upp ögonen för rasismen. Tanken är ju att minska främlingsfientligheten och vi tror att till skillnad mot ett långsiktigt arbete mot rasism kan denna resa under en kort tid skapa en förståelse som annars inte är möjlig. Förintelsen i bl.a Auchwitz kan få ungdomar att reflektera över deras egna liv och samhälle, att de kan se likheter och försöker undvika att samma influenser får fäste igen. 

Givetvis vill vi att all denna information ungdomarna har fått ta del av även på ett eller annat sätt ska tas till vara på och även efterforska vilka resultat det gett. Vårt förslag på att ta till vara på denna information är att ungdomarna på de olika skolorna får träffas i mindre grupper och diskutera informationen med varandra. Riktigt hur denna diskussion skulle kunna se ut har vi inget konkret förslag på. Men det skulle kunna tänkas vara frågor som lärare har formulerat. Detta är dock inte den ända uppföljningen vi skulle vilja göra. Vi vill även att man efter en längre tid börjar följa upp tolerans projektet på en samhällsnivå, med detta menar vi att man börjar göra efterforskningar på hur t.e.x hatbrott i samhället förhoppningsvis har minskat, även vilka förhoppningsvis samhällsbesparingar intolerans projektet ger.

Därför yrkar samhällsklassen SA13N på Bäckängsgymnasiet att denna handlingsplan verkställs i Borås stad.

Kommentarer

Sebastian Mäkimaa 2016-01-28
null