Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Pendelparkering vid Viskafors Station

Sammanfattning

För att minska miljöpåverkan från trafiken, bör pendling med buss men också med tåg lyftas fram och på ett inbjudande sätt locka stadens medborgare. Detta gäller även oss som inte bor granne med tågstationen.

Beskrivning

Framför mig ser jag stationsområdet i Sandared, ett område som tidigare var en stor och bortglömd grusplan, precis som stationsområdet i Viskafors är idag. Idag är stationsområdet i Sandared en grön oas i samhället, med sittplatser och ordentliga parkeringsplatser.

Borås arbetar för att bli en ledande miljökommun, på Borås Stads hemsida kan man ta del av kommunens miljömål, där en av punkterna är:
Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken Borås Stad ska vara en stad där möjligheterna att välja hållbara färdsätt är god. Det handlar om att bryta bilens dominans men även att skapa förutsättningar att tanka fossilfritt. Transporterna inom Borås Stad ska effektiviseras så att körsträckorna minskar

För att minska miljöpåverkan från trafiken, bör pendling med buss men också med tåg lyftas fram. Detta gäller även oss som inte bor granne med tågstationen. Jag kan, med tåget, ta mig in till Borås Central på bara några minuter, istället för att sitta i bilköer eller vänta på rödljus. En resa som idag tar omkring en halvtimme, kan kortas ner till omkring tio minuter, något som inte känns som en självklarhet när området utanför stationen är en hålig grusplan där ”folk” dumpar stulna bilar och förvandlar dem till skrot.

Ge oss istället en asfalterad parkeringsplats, en uppmärkt parkeringsplats med exempelvis 12 timmars fri parkering. Ge oss sittplatser, en mindre gräsmatta och gatubelysning så att området känns tryggt och säkert att både parkera och befinna sig på.

Bifogade filer
document IMG_3066.JPG Ladda ner

Kommentarer

Ida Christerson 2016-04-01
null