Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Förbättra trafikmiljön för gående vid Rv42 Frufällan/Klinten

Sammanfattning

En bättre trafikmiljö begärs vid Klinten i Frufällan. Skolbarn/ungdomar behöver en säker trafikmiljö då de skall ta sig till skolan. I dagsläget finns inget övergångställe eller liknande vilket medför en mycket farlig trafikmiljö.

Beskrivning

Bostadsområdet Klinten genomkorsas av RV42. Busshållplatser finns på båda sidor - däremot saknas övergångsställe, gångbro elller dylikt.
Hastighetsbegränsningen är satt till 80 km/h - denna överträdes allt som oftast. Skolbarn/ungdomar behöver använda bussen til sina skolor. I dagsläget rör sig skolbarn i en mycket farlig trafikmiljö med risk för personskador.

Kommentarer