Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Suicidprevention - Kriscentrum - Anhörigstöd

Sammanfattning

Förslag:

1) Kriscentrum med uppsökande verksamhet jämtemot människor som mist anhörig i suicid, akutinsatser, krisstöd och uppsökande verksamhet.

2) Anhörigstödsgrupper

3) Utsedd grupp i kommunen som arbetar med suicidprevention konkret i samhället

4) Uppföljning efter varje suicidförsök (borde ingå i nuvarande vårdplan, men efterföljs detta?)

Beskrivning

- Det saknas stöd till barn, ungdomar och vuxna som mist någon nära vän, partner eller familjemedlem i suicid. Inga anhöriggrupper finns.

- Det saknas ett kriscentrum i Borås som kopplas in som direkt akutstöd till en familj som mist en anhörig i suicid.

- Det saknas en grupp i kommunal regi som arbetar suicidpreventivt i kommunen.

I Sverige sker i snitt ett suicid var 6e timme – ca 1500 varje år. I Sverige ska det finnas en nollvision för självmord, men inget konkret görs. Enligt min kännedom så förekommer för närvarande inte heller något suicidpreventivt arbete i Borås kommun. Detta känns oroväckande.

Borås Kommun borde tillhandahålla ett kriscentrum som arbetar uppföljande efter varje suicidförsök (vilket redan borde göras i enlighet med vårdplanen) – samt uppföljande efter varje suicid.
Efter att information om att ett självmord skett borde en krisgrupp kopplas in så de anhöriga får stöd direkt – både med samtalsstöd och praktiskt direkt hjälp (följa med polisen till de anhörigas hem, stanna kvar efter att polis åkt, finnas som ett stöd med konkret vardagshjälp.) Den uppsökande verksamheten är viktig.

Utöver det måste det finnas anhöriggrupper för 1) barn 2) unga 3) vuxna som mist någon i suicid. Det innebär en oerhörd sorg för vänner, partners och släktingar. Dessa måste få prata om sin sorg.

I Borås är suicidstatistiken följande:

2011 16
2012 13
2013 13
2014 18

Men hur arbetar kommunen förebyggande - vilka planer med mål och delmål finns - hur stöttas de anhöriga?

Länk(ar) till relaterad information

Kommentarer