Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Donera blod på arbetstid

Sammanfattning

Vårt förslag är att anställda i Borås Stad ska få donera blod på arbetstid när arbetet tillåter.

Beskrivning

Borås Stad är den största arbetsgivaren här i staden, och som kommunanställd har man även samma samhällsansvar som alla medborgare i staden. Att då få möjlighet att göra samhällsnytta under arbetstid är något som bidrar och ger ett mervärde för alla i Borås.

Vårt förslag är att man vid två tillfällen under ett år får gå ifrån arbetet för att donera blod, enligt samma princip som flexavtalet som de flesta anställda lyder under. Det vill säga när arbetet tillåter.

Kommentarer