Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Ny stadsdel med färre bilar

Sammanfattning

När Gässlösa ska bebyggas med flerbostadshus.
Så, önskar jag att Gässlösa kan bli mer likt Frihamnen i Göteborg.
Byggnadsnämnden i Göteborg har beslutat att exkludera den kommunala Parkeringsnormen för de 38.000 lägenheter som sja byggas på Frihamnen de kommande 10-åren.

Parkeringsnormen innebär att extra 15kvm/lägenhet inkluderas till varje lägenhet men i markplan.
För att kunna hysa plats för en bil.

Gässlösas kommande flerbostadshus skulle kunna exkludera Parkeringsnormen för åtminstone 70% av lägenheterna.
Men istället ha låsbart cykelrum för lägenheterna i källarplan.

Gässlösa kommande flerbostadshus skulle kunna bli mer likt cykelhuset i kvarteret Ohoj i Västra Hamnen,i Malmö.

Beskrivning

Se, ovan.
Så, mycket mer än det jag har skrivit ovan behövs inte.

Kommentarer