Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Gratis fritidskort på bussar för alla barn och ungdomar 13-19år.

Sammanfattning

Ge alla barn ett gratis fritidskort på bussarna i Borås stad det året då de börjar på högstadiet fram till att de tar studenten.

Beskrivning

Samhället har förändrats och blivit farligare, det känns inte längre lika aktuellt att låta barnen cykla hem från olika aktiviteter på kvällstid.
Genom att alla barn, från det året de börjar högstadiet, får ett busskort som gäller på fritiden skyddar vi dem så gott det går från faror. Detta gör också att det inte blir en fråga om samhällsklass, att endast de barn vars föräldrar har råd kan åka buss.
Förutom säkerhetsaspekten har vi också fördelarna miljömässigt. Färre bilar som skjutsar barn och på detta sätt lär vi barnen från tidig ålder att välja buss framför bil.

Kommentarer