Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Undersök behovet av soptunnor

Sammanfattning

Det slängs mycket skräp längs med gatorna i Borås. Därför bör kommunen undersöka om det finns ett ökat behov av soptunnor för att minska nedskräpningen.

Beskrivning

Skräp längs med gatorna bidrar till ett försämrat helhetsintryck av Borås-stad. Det bidrar också till miljöförstöring och att djuren äter sådant som kan vara livshotande för dem. Det är enkelt att förhindra en stor del av nedskräpningen genom att installera fler soptunnor längs med gågator, busskurer och parker. Det minsta Borås kommun kan göra är att undersöka om det finns ett behov för fler soptunnor och fatta ett beslut utifrån resultatet.

Kommentarer