Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Förändring av sexualundervisning

Sammanfattning

Motivering:
Vi vill se en bättre sexualundervisning. Det behövs en modern undervisning som inte bara handlar om kondom på gurka, heterosex och biologi. Vi vill istället se en sexualundervisningen som tar avstamp i sexuella rättigheter och samtycke – rätten till sin egen kropp är en demokratifråga.
Det är tydligt efter alla #metoo-upprop att mer behöver göras. Det är dags att elever och lärare får mer kunskap om sexuella trakasserier, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vi vill ha en sexualundervisning som är modern, rättvis och tillgodoser hela klassrummet!

Beskrivning

TILL NÄMND:
Vi föreslår:
– Att kompetensutveckla samtliga lärare som undervisar i sexualundervisning kring den nya samtyckeslagen, sexualitet och läggningar, normkritik, könsidentiteter, våld i nära relationer, sexuella trakassarier och hedersrelaterat våld, samt hur undervisningen kan inkorpoeras i lärarens ämne.
– Att sex- och samlevnadsundervisning sker kontinuerligt under skolgången, från förskola till gymnasium, minst en gång per termin.
– Att kommunen inrättar egna undervisningsmål i sex- och samlev- nadsundervisning för kommunens skolor att följa.
– Att elevhälsan inkluderas i planeringen och genomförandet av undervisningen.

Länk(ar) till relaterad information

Kommentarer