Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Borås - Sveriges nästa åldersvänliga stad!

Sammanfattning

Vi blir allt äldre, både i Borås och i Norden. Detta är givetvis positivt, men också något som kommer att ställa allt ökande krav på stadsplanering, boenden, tillgänglighet, välfärdsteknik, vård och omsorg samt en mängd andra samhällsområden. För att visa att Borås tar ett helhetsgrepp gällande frågan om en åldrande befolkning, önskar jag att fullmäktige tar ett politiskt beslut om att Borås ska bli Sveriges nästa stad i Världshälsoorganisationens (WHOs) nätverk "Age-friendly cities and communities".

Beskrivning

Att bygga en stad som är bra att åldras i är inte bara en stad för äldre, det är en stad för alla människor. Som jag uppfattar det, handlar WHOs initiativ om att bygga samhällen där alla oavsett ålder ses som samhällsdeltagare som utifrån sina egna förutsättningar kan bidra till samhällets utveckling. I dagsläget har fyra svenska städer (Hallstahammar, Uppsala, Stockholm och Göteborg) tagit ett politiskt beslut om att bli medlemmar i nätverket. Ett medlemskap innebär kortfattat att man aktivt och inom alla sektorer bl.a. arbetar för att motarbeta åldersdiskriminering. Det kan handla om hur man bygger bostäder och "bogemenskap", hur man skapar offentliga mötesplatser för alla åldrar, hur man konkret skapar större tillgänglighet både för rullatorer och barnvagnar, hur äldre människor har samma rätt till vård som yngre - ja, listan kan göras lång av allt från både konkreta åtgärder i en viss stadsdel till mer övergripande förhållningssätt till hur man skapar en bra och attraktiv stad för alla invånare oavsett ålder.
För dig som vill läsa mer, bifogar jag en skrift från Nordens välfärdscenter där man beskriver hur några olika nordiska städer arbetat med frågan.

Kommentarer