Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Hastighetssänkning i Sjömarken

Sammanfattning

Sjömarkens vägförening kräver och ansöker hos Borås Stad att hastigheten på Alingsåsvägen i Sjömarken sänks till 40 km/h respektive 30 km /h. I samband med detta måste hastighetsreducerande åtgärder skapas på vägen.

Beskrivning

Trafiksituationen på väg 1761 Alingsåsvägen i Sjömarken är inte längre hållbar. Fordon och hastighet har ökat i och med att väg 27 nu ansluter till Viared. Vägens funktion har ändrats, dock inte beskaffenheten. Idag fungerar vägen som en genomfartsväg både för arbetspendlare och gods (tunga fordon/tunga fordon med släp). Trafikanter från Småland och Halland leds via GPS genom Sjömarken istället för att ta väg 180 genom Borås. Tung trafik från Viareds industriområde använder väg 1761 för att ta sig norr om Borås. Nu när Viareds industriområde växer för varje år kommer trafiken att bli mer intensiv. Väg 1761 från Göteborgsvägen fram till Skärkhultsvägen en sträcka på ca 1700 meter finns det 77 fastigheter som har utfart mot Alingsåsvägen. På samma sträcka är det 19 anslutningsvägar. Många av fastigheterna kräver att de boende måste backa ut eller in sitt fordon för att komma till sin bostad. Alingsåsvägen är en smal omodern väg som är utformad med branta backar och snäva kurvor med skymd sikt. Här byggs varje år fler villor intill vägen samtidigt som fler använder vägen för genomfart för att ta sig norr om Borås för att spara några km. Trafikanter både boende i närområdet och de som enbart använder vägen för genomfart tar inte hänsyn och förstår inte att Alingsåsvägen är utformad som en villagata. Trafikmätningen som gjordes i maj 2018 visar att 81 % kör för fort med en medelhastighet på 68 km/h där max farten är 108 km/h. Här krävs åtgärder för att hjälpa trafikanterna att ta hänsyn och anpassa farten. Vägens ursprungliga funktion bygger på tillgänglighet för boende i området. Många barn och vuxna har målpunkter i form av skola, dagis, idrottsplats och kollektivtrafikhållplats i det absoluta närområdet. Nuvarande situation uppvisar en klassisk konflikt mellan framkomlighet och tillgänglighet. Ansvaret för väg 1761 är delat mellan Borås Stad, Länsstyrelsen och Trafikverket. Vi har sökt hos Länsstyrelsen för att få tillbaka förbudet mot genomfartstrafik av tunga fordon. Hos Trafikverket har vi ansökt om hastighetsreducerade åtgärder. Trafikverket har kallat in en konsult som skall återkomma med förslag. Nu ansöker vi hos Borås Stad om hastighetssänkningar.

Hälsningar
Hans Borgö
Sjömarkens vägförening

Kommentarer

Joakim Lundvall 2019-05-21
Farthinder tycker jag känns som en bra grej, men varför inte ta det itll en ny dimension? de befintliga drabbar även de som kör i vanlig hastighet. Sjömarken kan bli en test zon för denna typ av hinder! https://www.businessinsider.com/speed-bump-badennova-non-newtonian-liquid-hard-soft-road-fast-slow-safety-2017-6?r=US&IR=T
Kristian Ruzic 2019-05-25
Förbjuda tung trafik: ja Sänka hastighet: ja Är dock tveksam till effekt av sänkt hastighet, respekten mot 30 km/h genom Sjömarken är dålig. Polisen har inga resusurser för att stävja fortkörning. Byggtakt och inflyttningstakt matchar inte nuvarande dimensioner på vägnätet och framgent krävs omfattande förändringar för att inte göra transport genom Sandared/Sjömarken till ett välkänt dåligt exempel på misslyckad expansion och matchande vägnät.
Lisa Laurin 2019-07-05
Bra förslag!
Oskar Hane 2019-07-29
Vi är precis nyinflyttade på Alingsåsvägen i Sjömarken och märker redan av den tunga trafiken längs vägen (trots sommar). Bra förslag, full stöd från oss.
Oksana Lönneborn 2019-08-25
Mycket bra förslag! Mina barn måste gå en liten bit på vägen innan de kan gå över till trottoaren och är rädd varje dag att de ska bli påkörda. Jag själv var nära på att bli påkörd av en lastbil som körde alldeles för fort och fick slänga mig i diket för att undvika den. Vi bor på Alingsåsvägen 64 precis bredvid vägen och hela huset skakar när lastbilarna kommer i full fart ner för backen.
Georges Daher 2019-08-26
området har växet upp väldigt mycket senaste åren, vara barn få inte leka ut på trädgården själva för att det är hög risk att de springer på vägen där kör bilarna och lastbilarna väldigt livsfarligt fort genom ett villa området, det är Inte barn vänligt område allts. (helst ett förbud mot tunga fordon och hastighetsånking till bilarna). samt Alingsåsvägen är i stor behöv till en Busslinje, det är för långt för barn och ungdommar att går för långt till göteborgsvägen att ta bussen särskild på vintrana. har flyttat till Alingsåsvägen för 4 årsen, Vi trivs inte bra här. full stöd till förslaget.
Marja-Leena Nevanperä 2019-08-29
Jag bor på Alingsåsvägen 59 och upplever att bil trafiken har ökat enormt mycket.Själv önskar jag verkligen att det skall ske en förändring innan det händer en olycka.Flytta hastighets skyltarna längre nere mot Backabo och sänk hastigheten till 30 km.Bort med allt tungtrafik från Alingsåsvägen.Jag har själv varit med om antal incidenter då jag har fått väja för bilister på grund av dålig sikt mot vänster och att dem har kört för fort när jag har varit på väg ut ifrån min utfart.
Catarina Jansson 2019-08-29
Jag bor på Alingsåsvägen och hastighetsbegränsningen behöver sänkas ner till 30 km. Vi som bor i höjd mot Backabo upplever att hastigheten ökar och ett förslag är att hastighetsskyltarna flyttas längre ner mot backabo. Busslinjer bör även införas på sträckan då detta är ett stort problem för många som inte har tillgång till annat färdmedel etc. Tung trafik behöver avfärdas.
Catarina Jansson 2019-08-29
Jag bor på Alingsåsvägen och hastighetsbegränsningen behöver sänkas ner till 30 km. Vi som bor i höjd mot Backabo upplever att hastigheten ökar och ett förslag är att hastighetsskyltarna flyttas längre ner mot backabo. Busslinjer bör även införas på sträckan då detta är ett stort problem för många som inte har tillgång till annat färdmedel etc. Tung trafik behöver avfärdas.
Anne-lie Sällberg 2019-09-07
Vi bor på Alingsåsvägen 51 och någonting måste göras, förbud mot tung trafik och hastighetsbegränsning. Jag upplever att den tunga trafiken har ökat dramatiskt sen väg 27 blev klar och på vinterhalvåret fastnar många tunga långtradare i backen nedanför vårt hus. Trafiktätheten har ökat i och med att fler och fler hus byggs utmed Alingsåsvägen. Sen kan jag tycka att det är synd att inte fler har skrivit under protestlistan. Vi fick reda på detta av en slump och jag misstänker att det är många som inte vet om detta. Det skulle vara bra med ett möte med alla boende på Alingsåsvägen om det går att arrangera.