Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

En Kulturskola som är tillgänglig för alla barn och ungdomar inom kommunen.

Sammanfattning

Elever som bor utanför Boråstads stadskärna och som deltar vid kulturskolan vid Simonsland verksamhet, skall ges möjlighet till fria resor med kollektivtrafiken i samband med lektioner eller aktiviteter som berör denna.

Vinster med förslaget:
- Tillgängligt för alla elever i kommunen.Vissa barn får idag avstå då vissa verksamheter endast ges på Kulturskolan vid Simonsland.
- Hållbar utveckling. Utveckla elevers självständighet och framtida resvanor genom att uppmuntra till att åka kollektivtrafik.
- Miljövinster med minska bilkörning och undvika att föräldrar, anhöriga kör bil för att transportera eleven.
-Trafiksituationen i stadskärnan. Minskning av en idag periodvis stökig trafiksituation utanför kulturskolan samt minskning av bilar som behöver passera stadskärnan.
-Ekonomiskt tillgänglighet. Alla elever ska ha råd att delta i kulturskolan aktiviteter och kunna delta i både egen undervisning men även gemensamma repetitioner såsom exempelvis orkesterverksamhet.

Beskrivning

Kulturskolan i Borås har fått fantastiska lokaler vid Simonsland. I huset som består av fyra våningar finns det dans, musik, textil, bild m.m. Upptagningsområde för kulturskolan är hela Borås stad barn och ungdomar. Fristad har en egen musikverksamhet i Fristad. Men de övriga områden såsom Dalsjöfors, Viskarsfors, Sandared mfl har inte detta. I en del av byarna erbjuder kulturskolan ett begränsat utbud samt att utbudet varierar beroende på geografiskt område. En elev i Sandared som önskar spela slagverk har exempelvis inte möjlighet till detta men däremot gitarr. En elev kan spela tvärföljt i Sjömarken men inte om du bor i Viskarsfors osv. På kulturskolan vid Simonsland finns ett stort utbud av kurser samt aktiviteter. Det erbjuds cirkus, dans, musik, orkester,ensamble m.m.

Förslag: Genom att erbjuda möjlighet till fria resor med kollektivtrafiken vid verksamhet vid kulturskolan skulle man kunna få flera vinster.
- Tillgängligt för alla elever i kommunen.Vissa barn får idag avstå då vissa verksamheter endast ges på Kulturskolan vid Simonsland.
- Hållbar utveckling. Utveckla elevers självständighet genom att uppmuntra till att åka kollektivtrafik.
- Miljövinster med minska bilkörning och undvika att föräldrar, anhöriga kör bil för att transportera eleven.
-Trafiksituationen i Stadskärnan. Minskning av en idag periodvis stökig trafiksituation utanför kulturskolan samt minskning av bilar som behöver passera stadskärnan.
-Ekonomiskt tillgänglighet. Alla elever ska ha råd att delta i kulturskolan aktiviteter och kunna delta i både egen undervisning men även gemensamma repetitioner såsom exempelvis orkesterverksamhet.

Kommentarer

Åse Waldén 2020-01-19
Förslaget är helt ok, men själv tycker jag att det borde istället erbjudas fler saker för våra barn på fritiden på deras egna orter. Alla barn varken vågar eller har möjlighet till bussåkning. Bor man utanför Borås ska det självklart finnas aktiviteter även där för barnen. Då har vi närmat oss kultur för alla. Det ska självklart vara tillgängligt för alla och då måste man kanske ta aktiviteten till förorten.
Björn Schouenborg 2020-05-26
Bra förslag Nina! Någonstans måste man börja. Även om det ultimata kanske är att alla ska ha tillgång till allt lokalt (eller är det så självklart?) så är detta en mycket god början. Hoppas det går igenom!