Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Sänk ner hastighetsbegränsningen!

Sammanfattning

Jag bor på Alingsåsvägen 59 och jag upplever att bil trafiken har ökat enormt mycket.
Själv önskar jag verkligen att det skall ske en förändring innan det sker en olycka.
Flytta hastighets skyltarna längre ner mot Backabo och sänk hastigheten till 30 km.
Bort med all tungtrafik.
Jag har själv varit med om incidenter då jag har fått väja för bilar på grund av dålig sikt mot (vänster) och att bilisten har haft en för för hög hastighet när jag varit på väg ut ifrån min utfart.

Beskrivning

Sänkt hastighet på Alingsåsvägen i Sjömarken. Samt tung trafik skall förbjudas för allas trevnad och säkerhet.

Kommentarer