Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Sänk ner hastighetsbegränsningen!

Sammanfattning

Jag bor på Alingsåsvägen 59 och jag upplever att bil trafiken har ökat enormt mycket.
Själv önskar jag verkligen att det skall ske en förändring innan det sker en olycka.
Flytta hastighets skyltarna längre ner mot Backabo och sänk hastigheten till 30 km.
Bort med all tungtrafik.
Jag har själv varit med om incidenter då jag har fått väja för bilar på grund av dålig sikt mot (vänster) och att bilisten har haft en för för hög hastighet när jag varit på väg ut ifrån min utfart.

Beskrivning

Sänkt hastighet på Alingsåsvägen i Sjömarken. Samt tung trafik skall förbjudas för allas trevnad och säkerhet.

Kommentarer

Nina Johansson 2019-11-07
Mitt förslag är istället att sätta upp väjningsplikt på alla tillfartsvägar till alingsåsvägen. Det finns breda gångvägar. Tungtrafiken kan verkligen förbjudnas. Men hastighetssänkning tycker jag inte är ett behov om man kan få trafikanterna att följa den högerregel som faktiskt gäller! Däremot kunde ytterligare avsmalning vara alternativ som vid infart till gatan mot björkgården.
katarina carlsson 2019-11-07
Hej har varit kontakt med Maria Persson på Trafikverket,för några månader sedan angående avsmalning eller höjt gupp. Två herrar var här och besökte mig och titta på guppet. Något kommet göras. Men jag önskar verkligen sänkt hastighet
Nina Johansson 2019-11-07
Mitt förslag är istället att sätta upp väjningsplikt på alla tillfartsvägar till alingsåsvägen. Det finns breda gångvägar. Tungtrafiken kan verkligen förbjudnas. Men hastighetssänkning tycker jag inte är ett behov om man kan få trafikanterna att följa den högerregel som faktiskt gäller! Däremot kunde ytterligare avsmalning vara alternativ som vid infart till gatan mot björkgården.
Nina Johansson 2019-11-07
Mitt förslag är istället att sätta upp väjningsplikt på alla tillfartsvägar till alingsåsvägen. Det finns breda gångvägar. Tungtrafiken kan verkligen förbjudnas. Men hastighetssänkning tycker jag inte är ett behov om man kan få trafikanterna att följa den högerregel som faktiskt gäller! Däremot kunde ytterligare avsmalning vara alternativ som vid infart till gatan mot björkgården.