Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

En värdig äldreomsorg

Sammanfattning

För två år sedan var det en massiv insändarstorm i Borås Tidning från undersköterskor och övrig personal och anhöriga där man vittnade om en orimlig arbetssituation i äldreomsorgen. Flera uppvaktningar gjordes på Vård och äldrenämndens möten och det hela kulminerade i en demonstration i november 2017 som samlade ett stort antal personer. Det man kritiserade var minutscheman grundade på systemet Time Care och att man tvingades ta resurspass. Trots s.k. önskescheman hade man inget inflytande över sitt arbete och schema. Man kunde inte planera sin fritid och arbete varannan helg var tufft. Cheferna lyssnade inte på de som jobbade på golvet. Allt detta innebar stress, både fysisk och psykisk, ledde till ökad sjukfrånvaro och att många sökte sig bort till andra arbeten.
Efter demonstrationen samlade Kommunal till möte på Högskolan 5/12 2017 där ledamöterna i Vård och äldrenämnden närvarade. Alla politikerna bedyrade att de inte hade haft en aning om situationen och att de inte fått några signaler från cheferna inom omsorgen. En utredning tillsattes och Ernst & Young fick uppdraget. Deras utredning bekräftade undersköterskornas uppfattningar på alla punkter.
Hur ser läget ut idag? Har det skett några förbättringar? Nu kommer nya insändare och artiklar till Borås Tidning om den dåliga arbetssituationen. Sjuktalen ökar, stressen kvarstår och minutjakten är än värre.
Den som blir gammal och sjuk har rätt att vänta sig en bra omsorg och ett gott liv även under sina sista år.
Den som arbetar i omsorgen har rätt till bra villkor och en arbetsbelastning som man orkar med under ett helt arbetsliv.

Beskrivning

Åtgärder
Öka grundbemanningen: En förutsättning för att skapa drägliga arbetsförhållanden är att grundbemanningen ökar. Det är behoven som ska styra och inte budgeten.
Avskaffa minutscheman i äldreomsorgen: För att kunna tillgodose de behov som en vårdtagare har och som kan variera från dag till dag behövs luft i scheman.
Arbete var tredje helg
Avskaffa resurspassen
Ge personalen inflytande över arbete och schema: Det är hos personalen som arbetar direkt med vårdtagarna som kunskapen finns om vilka behoven är. Det är de som ser behoven, vilken tid som behövs. Det är också de som bäst ser hur deras egna scheman kan samordnas i en helhet till allas fördel.

Kommentarer

Carina Flink 2019-11-03
Det här är viktigt . Om inte personalen får adekvata förutsättningar för att ge den vård som vi så varmt pratar om att vi vill ge är det dömt att misslyckas. Något måste göras och det snabbt innan vi helt tappat all sans. Det styrsystem vi har idag och/eller hur det tillämpas är direkt människofientligt.
Timo Söderlund 2019-11-15
Välfärden är inget som är garanterat när vi blir sjuka eller äldre. Om vi vill ha ett samhälle som det vi vuxit upp i, där vi tar hand om varandra när vi inte klarar det själva, och där de som tar hand om oss har en bra arbetsmiljö och trygga jobb, så måste vi kämpa för detta. Annars tas det bort från oss, till förmån för andra prioriteringar i samhället. Åldringsvård, sjukvård, skola, förskola, utbildning, sysselsättning i bra och trygga jobb och social trygghet och gemenskap skapar vi tillsammans genom att stå upp och kämpa för dessa välfärdselement tillsammans. Tack Bengt för detta viktiga förslag.
Bengt Persson 2019-11-17
Ja det är precis som Carina Flink och Timo Söderlund skriver. Ska vi få en humanare äldreomsorg och bättre arbetsmiljö måste vi göra något själva. I valet för ett år sedan lovade partierna i fullmäktige att komma till rätta med den dåliga grundbemanningen och minutjakten. Något som nu verkar glömt och därför måste vi hålla frågan levande och detta medborgarförslag/ e-petition är ett försök. Som initiativtagare känns det bra att över 100 personer redan har skrivit under förslaget. Det här är en fråga som berör alla som bor i Borås. Personalen har familjer och vänner som i högsta grad berörs. Likadant med vårdtagarna och deras anhöriga och alla blir vi också äldre och kommer i olika grad behöva omsorg. Därför uppmanar jag alla som skriver under att sprida detta förslag till arbetskamrater, släkt och vänner för med fler underskrifter sätter vi större press på politikerna att infria sitt vallöfte. Slutdatumet för att skriva under är satt till 24 februari 2020 och sen ska förslaget tas upp på ett kommande möte i Vård- och äldrenämnden. Här bör vi vara många som går dit, lyssnar och för fram våra krav. Jag är säker på att ni har fler förslag på vad man mer kan göra. Skriv här eller kontakta mig på mail bengtbp@yahoo.se.