Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Låt Borås ansluta sig till ICAN Cities Appeal om ett kärnvapenförbud

Sammanfattning

ICAN:s appell:
”Vår kommun är djupt bekymrad över det allvarliga hot som kärnvapen utgör mot samhällen över hela världen. Det är vår bestämda övertygelse att våra invånare har rätt att leva i en värld utan detta hot. Om kärnvapen skulle användas oavsett om det skulle ske avsiktligt eller genom misstag så skulle det få katastrofala, omfattande och långvariga konsekvenser för människor och miljö. Därför stöder vi avtalet om förbud mot kärnvapen (TPNW) och uppmanar vår regering och riksdag att underteckna och ratificera avtalet.”

Beskrivning

Så länge kärnvapen tillåts existera finns ett oacceptabelt hot mot hela mänskligheten. Därför fick fördraget om förbud av kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) stöd av inte mindre än 122 nationer vid omröstningen i FN den 7 juli 2017.
Sverige var ett av dessa 122 länder och hade också aktivt varit med om att arbeta fram fördraget helt i linje med sin långa tradition att verka för avrustning. Samma år belönades organisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) med Nobels fredspris.
Mot bakgrund av ovanstående blev det för många en mycket stor besvikelse när Sveriges utrikesminister på en presskonferens i juli deklarerade att Sveriges regering ”tills vidare” inte ämnar underteckna TPNW. Denna hållning är desto märkligare eftersom det finns ett massivt stöd för att Sverige ska skriva under avtalet. I en SIFO-undersökning ansåg
86 % av de tillfrågade att Sverige borde skriva under.

26 länders parlament har hittills ratificerat avtalet. En lång rad stora städer ‒ t ex Sydney,
Manchester, Oslo, Berlin, Paris, Los Angeles och Washington DC ‒ har tillsammans med
mängder av mindre kommuner i världen anslutit sig till ICAN Cities Appeal, en appell
som syftar till att få fler nationers parlament att ratificera FN:s avtalstext om
kärnvapenförbud.

ICAN:s appell:
”Vår kommun är djupt bekymrad över det allvarliga hot som kärnvapen utgör mot samhällen över hela världen. Det är vår bestämda övertygelse att våra invånare har rätt att leva i en värld utan detta hot. Om kärnvapen skulle användas oavsett om det skulle ske avsiktligt eller genom misstag så skulle det få katastrofala, omfattande och långvariga konsekvenser för människor och miljö. Därför stöder vi avtalet om förbud mot kärnvapen (TPNW) och uppmanar vår regering och riksdag att underteckna och ratificera avtalet.”


Jag noterar med stor besvikelse att Sveriges regering och riksdag gjort avsteg från en mer än halvsekelgammal tradition att bekämpa förekomsten av kärnvapen i världen och har därför beslutat uppmana Borås kommun att ansluta sig till ICAN Cities Appeal och kräva att Sveriges regering och riksdag ska ompröva sin inställning och underteckna och ratificera FN:s kärnvapenförbud. Olika personer framför nu samma uppmaning i fem andra kommuner i Sjuhärad.

Borås den 26 september 2019

Freddy Malmberg
Backgårdsgatan 22
50760 Borås

Länk(ar) till relaterad information

Kommentarer