Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i Sjömaken

Sammanfattning

Detta är en förslag som är frivilligt att skriva under för dem som anser att kommunen "Borås Stad" bör stoppa all eventuell byggnation (förskola) vid Badstrandsvägen och dess parkering på Räveskalla 1:36 i Sjömarken för alla framtid.

Beskrivning

Stopp av all eventuell byggnation (förskola) på Räveskalla 1:36 vid Badstrandsvägen i Sjömarken.
Detta då detta skulle förstöra bad och friluftsområdet för gått och bidra till en total överbelastning av villaområdets vägnät och parkering vid badplatsen.

Länkar:
https://www.boras.se/download/18.2917030515e71c9ddad770fe/1505382996255/Sammanfattning%20informationsm%C3%B6te.pdf

https://www.boras.se/download/18.7eb630aa16a59ef02cf60091/1557130818629/Geoteknik%20PM,%20Sj%C3%B6marken%20Badstrandsv%C3%A4gen,%202019-04-01.pdf

Kommentarer