Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Förbättra området kring Sjöbo Torg - Trygg miljö

Sammanfattning

Sjöbo Torg - Trygg miljö för barn och vuxna

Förhindra biltrafik och parkering på Sjöbo Torg/ nära anslutning till fritidsgård.
Förbättra belysning vid parkeringen Vättegatan/Bergakungagatan/Tomteplatsen för att öka trygghetskänslan på Sjöbo.

Beskrivning

Sjöbo Torg - Trygg miljö för barn och vuxna

Idag råder det mycket biltrafik på Sjöbo Torg ett förslag till att öka säkerheten skulle kunna vara att sätta upp bommar eller liknande utrustning vid Bergakungagatan mot Bilhuset. Dagligen parkerar bilar på torget dels vid pizzerian och i anslutning till Fritidsgården där många barn passerar. Det är bara en tidsfråga innan en olycka sker och ett barn blir påbackat eller påkört. Sen vore det också bra om området bevakas så att åtgärder följs.

Det är även dåligt med belysning vid parkeringen på Vättegatan/Bergakungagatan/Tomteplatsen vilket kan uppfattas av många som en otrygg miljö.

Kommentarer