Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Testa

Sammanfattning

Jag tycker Borås Stad borde testa det arbetssätt som Västervik har inom hemtjänsten.

Om man testar det i en del av äldreomsorgen kan man utvärdera det sedan och förhoppningsvis införa det i större skala. Det skulle ge en mycket bättre arbetsmiljö för hemtjänsten och nöjdare brukare.

"2017 började hemtjänsten i Västervik arbeta på ett nytt sätt. Det nya arbetssättet kallas Fri tid och är unikt för svensk hemtjänst.

Istället för att biståndshandläggare bestämmer hur lång tid hjälp med morgonbestyr eller städning ska ta lägger personalen själva upp arbetet tillsammans med brukaren.

Innan var de äldre missnöjda och personalen stressad. Samtidigt ville kommunen att brukarna skulle bli mer delaktiga i besluten som gäller dem."

Enligt Västerviks kommun ger detta system många fördelar för personal och brukare och är dessutom kostnadseffektivt, vilket borde vara intressant för Borås Stad.

Beskrivning

Beskrivning
Har läst om alla problem inom vår kommuns hemtjänst och läste nyss om "Fri tid" i Västerviks kommun.

"2017 började hemtjänsten i Västervik arbeta på ett nytt sätt. Det nya arbetssättet infördes både i den privata och den kommunala hemtjänsten efter ett beslut i Socialnämnden. Arbetssättet kallas Fri tid och är unikt för svensk hemtjänst.

Istället för att biståndshandläggare bestämmer hur lång tid hjälp med morgonbestyr eller städning ska ta lägger personalen själva upp arbetet tillsammans med brukaren.

Innan var de äldre missnöjda och personalen stressad. Samtidigt ville kommunen att brukarna skulle bli mer delaktiga i besluten som gäller dem."

"Fördelar med fri tid i hemtjänsten:

Mindre administration och detaljstyrning
Mer tillit mellan professioner
Ökad arbetsglädje
Större inflytande över planering och utförande för personal och brukare
Tid frigörs för biståndshandläggarna, som kan användas till exempelvis uppföljningar av verksamheten.
Systemet är mer kostnadseffektivt och ger mer kvalitet till brukarna."

Det verkar vara ett lovande koncept, som går att läsa mer om på Sunt arbetsliv.se, se länk:

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/fri-tid-hos-hemtjansten-i-vastervik/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=artiklar2019vecka46&utm_content=fri-tid-hos-hemtjansten-i-vastervik

Kommentarer