Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Rabatt på Kommunala friskvårdsanläggningar för kroniskt sjuka

Sammanfattning

Det görs ekonomiska neddragningar av stora mått inom Region VGR, liksom i de flesta regioner i Sverige. Besparingar sker på bland annat rehabverksamheter och annat som inte handlar om akut och livräddande sjukvård. I många fall blir kroniskt sjuka sittande hemma istället för att ta sig till den allmänna sjukvårdens träningsanläggningar. Detta förslag handlar om att Borås skulle kunna införa en rabatt på period eller årskort till kroniskt sjuka på tränings- och badanläggningar i kommunal regi, för att stötta medborgarna där den offentliga sjukvården, som regionen bedriver, inte längre räcker till på samma sätt som den gjorde förr. Kanske att en rabatt kan motivera kroniskt sjuka att försöka träna på egen hand i kommunala anläggningar då regionsjukvårdens anläggningar blir allt mindre tillgängliga.

Beskrivning

Sjukvården i Sverige står under kraftig ekonomisk press, och det görs neddragningar av stora mått inom Region VGR, liksom i de flesta regioner i Sverige. Neddragningar sker på bland annat rehabverksamheter och annat som inte handlar om akut och livräddande sjukvård.

Cancervård, akuta operationer, förlossning, akutsjukvård, barnsjukvård - är områden vi alla är överens om måste hållas igång även i tider då pengarna inte räcker till allt. Det nerdragningarna då görs inom, är sådan som måste stå tillbaka i brist på finansiering. Till exempel rehabverksamhet, förebyggande sjukvård, kostrådgivning, kosmetisk kirurgi som inte är livräddande mm mm.

I takt med besparingar och neddragningar inom sjukgymnastik och rehab blir många kroniskt sjuka kanske sittande hemma istället för att ta sig till den allmänna sjukvårdens rehab- och träningsanläggningar, då dom tycker att ett årskort på en kommunal anläggning blir en ytterligare ansträngning för dem. Rehabträning har ju ingått i högkostnadsskyddet i den offentliga sjukvården.

I Borås ges ingen rabatt till kroniskt sjuka på kommunens bad och träningsanläggningar.

Detta förslag handlar om att Borås skulle kunna införa en rabatt på årskort till kroniskt sjuka på tränings- och badanläggningar i kommunal regi, för att stötta där den offentliga sjukvården, som regionen bedriver, inte längre räcker till.

Kanske att en rabatt kan motivera kroniskt sjuka att försöka träna på egen hand i kommunala anläggningar då regionsjukvårdens anläggningar blir allt mindre tillgängliga. Om det är så blir samhällets vinst stor jämfört med om sjuka blir sittande hemma. Forskning har visat att motion är mycket viktigt också för dem som är svårt sjuka, för både kropp och själ.

Kommentarer

P-Å Persson 2019-12-03
En billig investering som kan spara stora belopp. Förslagsställaren föreslår rabatt inte gratisdeltagande.