Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Lokal handlingsplan för suicidprevention

Sammanfattning

För närvarande saknas det en lokal handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet i Borås stad. Syftet med denna handlingsplan är att utifrån en övergripande kartläggning och analys
identifiera utvecklingsbehov i det suicidpreventiva arbetet, och föreslå åtgärder för att minska antalet suicid.

Beskrivning

En lokal handlingsplan, anpassad till Borås förutsättningar och möjligheter vore önskvärd - vilken ska utgå från nationella strategier samt regionala riktlinjer och omfatta konkreta åtgärder för hela kommunens verksamhet. Hur minskar vi antalet suicid i Borås stad? Hur jobbar vi med dessa frågor så genomarbetat som möjligt? Hur räddar vi fler liv?

Detta önskemål kring handlingsplan har återkommit ett flertal gånger i vårt "suicidpreventiva team" som finns i kommunen, som består av samverkanspartners från olika verksamheter i Borås med folkhälsan som utgångspunkt.
En handlingsplan vore en viktig hälsofrämjande åtgärd.

Kommentarer