Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Klimatkompensera vid nybyggen!

Sammanfattning

Klimatkompensera för stor skogsavverkning vid nybyggnation i bl.a Viared och Nordskogen nu!

Borås stad bör klimatkompensera för den förlust av skog detta inneburit. För den minskade mängd koldioxid som därmed tas upp ur luften och lagras i träden.

Plantera nya träd - varierad skog i områdena nu!
För människorna, djuren och klimatets skull!

Beskrivning

Klimatkompensera för skogsavverkning vid nybyggnation i bl.a Viared och Nordskogen.

Borås växer. Skog skövlas på stora områden för att ge plats åt nya företagslokaler och bostäder.

Frågan är: har Borås stad klimatkompenserat för den förlust av skog det inneburit? Och den minskade mängd koldioxid som därmed tas upp ur luften och lagras i träden.

”Träd är det mest effektiva sättet att suga koldioxid ur luften.”

Om inte:
Klimatkompensera med nyplantering av varierade träd och grönska i områdena och på platser där det går!!
Nu! Och redovisa det sedan för medborgarna.

För människorna, djuren och klimatets skull!

(Och kanske kan kommunen här samarbeta med skolungdomar och naturbruksgymnasier)

Mvh Anna Grahn Danehammar
Gymnasielärare och fd fritidspolitiker.

Kommentarer