Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Ishall utanför stan

Sammanfattning

Jag vill se en ishall för barn norr om borås, för att ge barnen möjlighet till att göra något på fritiden som främjar rörelse. Inne i Borås finns mycket att göra för barn, men nästan inget för barnen utanför tätorten.

Beskrivning

Borås ishall har nästan inga tider alls för allmänheten, då den hyrs av BHC ( Borås hockey) samt de båda konståkningsföreningarna i stan. Vill man åka med sina barn är man tvingad till tidiga morgnar eller sena kvällar. Detta funkar ju som alla förstår dåligt för yngre barn. Borås är i behov av en extra ishall, då tider inte räcker för verksamheterna som redan hyr in sig.
Mitt förslag är att lägga en ny hall med både is samt gym och danssalar Norr om Borås. Detta för att förenkla för alla som åker bil in till stan flera gånger i veckan med tränande barn. I norr finns stora ytor på exempelvis nordskogen och mellan Tosseryd och Frufällan. Här går bussar som barn och vuxna kan åka med och därmed blir det kanske mindre antal bilar i knalleland. Vi gör då en miljövinst om fler använder kollektivtrafiken. Idag måste de som bor utanför stan ta bussen in till stan och sedan byta till en stadsbuss för att ta sig till ishallen. Detta tar mycket tid och känns onödigt om man har packningen med sig för att kunna åka lite skridskor. De som bor inne i Borås får inte alltför långt att åka heller med detta förslaget.

Kommentarer