Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Vandringsledsmarkeringar från Borås camping

Sammanfattning

Vandringsleder bör ha anslutning till eller utgå från Borås camping. Det gäller lederna uppe på Rya åsar samt en markering för gångväg till Almenäs.

Beskrivning

Det finns flera fina ledmarkeringar på Rya åsar, och det är bekvämt och fint att gå från campingen till Almenäs via Trollstigen. För att en turist ska hitta, måste personen redan från början veta om att dessa vägar finns, annars hittar man dem knappast. Därför föreslås härmed att markeringar för Vildmarksleden och Ekskogen får anslutning in på campingen (samlingsplatsen vid vandrarhemmet), och att en badplatsmarkering skapas, så att promenaden dit blir enkel.

I Centraleuropa förses ledmarkeringar ofta med en uppskattning av tidsåtgången, t.ex. "Almenäs 0:20" på skylten.

Kommentarer