Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Likabehandling av alla anmälda partier avseende valsedelsutläggning 2022

Sammanfattning

Jag föreslår:
att fullmäktige beslutar att samtliga partier som ställer upp i valet till kommun, region och riksdag 2022 med
en registrerad partibeteckning, ska få sina namnvalsedlar utlagda av valnämndens valorganisation

Beskrivning

Det finns två typer av valsedlar i Sverige; namn- och partivalsedlar. Namnvalsedlar innehåller
partibeteckning och en kandidatlista. Partivalsedlar har endast partibeteckning. Partier som erhållit minst 1%
i något av de två föregående valen, har rätt att få partivalsedlar utlagda av valnämnden och behöver därför
inte distribuera sådana själva. Inget parti har rätt att få namnvalsedlar distribuerade av valnämnden på
skattebetalarnas bekostnad.
Ändå får de flesta riksdagspartier och väl förankrade lokalpartier det. Över hela landet fattar nämligen en
majoritet av kommunernas valnämnder beslutet att hjälpa nämndsledamöternas egna partier med
distribution av namnvalsedlar, samtidigt som alla andra partier nekas denna service. I en mycket liten
minoritet kommuner fattade valnämnderna inför valet 2018 beslutet att hjälpa alla partier med denna
distribution.
I valet 2018 fanns det runt 6000 vallokaler i landet. När ett parti självt måste lägga ut namnvalsedlar, ges de
tillträde till vallokalen först när den öppnar kl 8 på valdagen. För att samtliga vallokaler ska vara försedda
med det egna partiets namnvalsedlar på valdagens morgon, måste alltså ett litet parti ställa 6000
partifunktionärer på fötter. Samtidigt får oftast riksdagspartier sina namnvalsedlar utlagda av valnämnden,
varav av vissa uppbär över 100 Mkr i statligt, regionalt och kommunalt partistöd.
Få partier, om något, kan engagera 6000 partifunktionärer. Därför fungerar det i praktiken så att små partier
har funktionärer som på valdagen besöker ett stort antal vallokaler. I glesbygdslän betyder det inte sällan
över 20 mils bilkörning och att samtliga vallokaler har valsedlar först mitt på dagen. Det här är inte ett
acceptabelt förhållande och utgör ett demokratiskt underskott. I våra grannländer finns inte något liknande
och det är fullt möjligt att Sverige är ensamt om denna ordning i Europa. Kanske t.o.m. i den utvecklade
världen.
Mot ovan resonemang brukar anföras att väljarna alltid har möjligheten att ta en blank valsedel och skriva
namnet på partiet man önskar rösta på. Den möjligheten finns, men om det är ett fullgott alternativ, varför
ska då skattebetalarna stå för distributionen av vissa partiers valsedlar? Det odemokratiska ligger i den
olikabehandling av partier som föreligger.
Ovan förslag är helt i linje med Valmyndighetens uppfattning. Myndigheten skickade en hemställan till
regeringen i april 2020, där man föreslog att regeringen skulle verka för en ändring av vallagen på en rad
punkter. En av dessa var att den kommunala valmyndigheten skulle ta över ansvaret för utläggning av
samtliga partiers namnvalsedlar.
Valmyndighetens hemställan har rubriken ”Ändringar i nuvarande valsedelssystem/Förslag på ändringar
inför valen 2022” och har diarienummer 2 00 37-20/98223. Den finns tillgänglig på Valmyndighetens
hemsida.
Jag föreslår därför:
att fullmäktige beslutar att samtliga partier som ställer upp i valet till kommun, region och riksdag 2022 med
en registrerad partibeteckning, ska få sina namnvalsedlar utlagda av valnämndens valorganisation

Kommentarer