Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Skapa trygg trafikmiljö för gångtrafikanter i Målsryds samhälle

Sammanfattning

Fartdämpande åtgärder för att säkerställa en trygg och säker trafiksituation för gångtrafikanter vid infart till Målsryd samhälle .

Beskrivning

Fartbegränsande åtgärder behövs vid södra infarten till Målsryd samhälle. Många biltrafikanter upplever det som en ”stor” väg och trots att det är en kurva precis innan samhället som begränsar sikten så är det många som kör i 70-80km/h. Fartbegränsningen är idag 50 km/h. På vägsträckan är det ett flertal utfarter och busshållsplats på båda sidor vägen. Här stannar skolbuss vilket gör att skolbarn behöver korsa vägen där övergångsställe saknas. På båda sidor av vägen är det populära gångstråk och många tvingas gå över vägen på ett osäkert sätt.
Förslaget är att det blir en avsmalning så att bilarna möts på ett körfält, samt att trafiken behöver stå stilla när på- och avstigning av buss sker. Detta kompletteras med övergångsställe vid busshållsplats.

Kommentarer