Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Sol och bad utan kläder

Sammanfattning

Borås saknar en kommunal plats för solning och bad utan kläder. Väldigt många kommuner erbjuder sådana platser vilket skapar mervärde och medborgarkvalitet.

Beskrivning

Det är väldigt många Boråsaren som uppskattar att njuta av sol och bad utan kläder. Det finns dock ingen officiell badplats i närområdet som erbjuder detta utan Boråsarna tvingas åka långväga för att njuta av detta. Borås Stad bör därför utreda var ett sådant kvalitetshöjande område kan anläggas/reserveras. Det skulle ytterligare höja kommunens attraktivitet och besöksvärde.

Kommentarer