Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Behåll Tingshuset Tåget - för en levande stad

Sammanfattning

Behåll det gamla tingshuset Liljedal 11 i Villastaden och öppna upp det för kultur- barn- och ungdomsverksamhet igen.

Stadsdelen behöver ett nära benägen samlingspunkt för både vuxna och unga som kan ge en gemenskap och koppling till staden och berika dess kultur.

Att ersätta den med tex radhus skulle skada både stadsdelens samhörighet, stadsbilden och det kulturella samt sociala livet i staden.

Ett levande och nära Borås gynnar alla.

Beskrivning

Fastigheten Liljedal 11 (Tåget) är nu ute på projektering och tankar går om att riva den och ersätta med bostadshus samt café. Detta skulle vara ett bakslag för både stadsdelen och Borås stad då vi skulle förlora mer än ett halvt sekel av arkitektur- och kulturhistoria.

Sedan 1965 då det invigdes som tingshus har byggnaden varit en tydlig del av Villastaden. Med sin unika stil har den varit ett landmärke och senare en mötesplats för barn och ungdomar som kunnat utveckla sina kreativa och konstnärliga drömmar.

I mer än 20 år drev kulturföreningen Tåget kultur och teaterverksamhet som berikade och förgyllde både liven för boende men också hela stadens kulturliv och sociala samhörighet.

Att låta en sådan ljus flamma falna och brinna ut vore en stor förlust och orätt för både invånare och stad.

I Vision om framtidens Borås kan vi hitta de tre aspekterna av hållbar utveckling som vi nu vänder oss till:
Ekologisk- ekonomisk- och social hållbarhet:

- Att använda sig klokt av de materiella och humanitära resurser som finns till hands istället för att riva och bygga nytt.

- Att ta till vara på den erfarenhet och kunskap som finns i staden om kultur och att möta människor.

- Att ge människor en plats nära där de bor som de kan känna en gemenskap och koppling till.

Detta ser vi som helt enigt med stadens vision, tillskillnad från att låta allt detta gå förgäves.

Vi vill därför att staden tar och skyddar byggnaden från att rivas och istället satsar på kultur- och barn/ungdomsverksamhet för att göra det en levande del av Villastaden igen.

Länk(ar) till relaterad information

Kommentarer