Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Växter på taken till busshållplatser

Sammanfattning

Växter på taken till busshållplatser ökar mångfalden av pollinerare och andra insekter i stadsmiljöer. Ett enkelt sätt att utnyttja redan befintliga ytor för att skapa en bättre miljö.

Beskrivning

Växter på taken till busshållplatser ökar mångfalden av pollinerare och andra insekter i stadsmiljöer. De här gröna taken har länge funnits i många andra Europeiska städer, och tillverkare av busshållplatser erbjuder även detta som del av standardutbudet.

Växttaken ger en bättre skugga än vad befintliga, lätt genomskinliga, plasttak bidrar med och har en kylande effekt på sin omgivning. Växterna på taken hjälper också till att rena luften i sitt närområde. Detta är ett enkelt sätt för Borås att göra staden grönare, eftersom inga nya ytor behöver göras fria. Busshållplatserna finns redan där och kan lätt förbättras med dessa gröna tak.

För att göra Borås grönare och hjälpa till att värna om miljön och insekterna som är så viktiga både för växter och fåglar, föreslås att alla nya busshållplatser som ställs upp, eller busshållplatser som renoveras, förses med dessa gröna tak av växtlighet.

Läs gärna mer om projektet som pågått i Utrecht sedan 2019. Det här är redan en bevisat fungerande modell.

Kommentarer