Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Stoppa införandet av trådlös teknik på skolor och förskolor i Borås och använd istället trådbunden Internet - och telefonuppkoppling

Sammanfattning

Jag begär att Borås kommun använder trådbunden internet- och telefonuppkoppling då den trådlösa tekniken kan innebära risker och få hälsoeffekter på barnen. Undersökningar visar på att långtidsexponering ökar risken för symptom som sömnproblem, störningar av hjärtrytmen, beteendeförändringar, förändringar av hormonnivåer m.m. Därtill är strålningen klassad som möjligen cancerframkallande. Att dagligen utsätta små barn för den strålning som den trådlösa tekniken innebär vore ett svek mot barnen och jag anser att om Borås kommun fullföljer beslutet strider mot barnkonventionen punkt 3 "Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn".

Beskrivning

Borås Stad har beslutat att införa trådlöst nätverk på förskolor och skolor runt om i Borås. Ett beslut som fattas utan hänsyn till våra barn! Det kommer mer och mer forskning som visar på riskerna med trådlösa nätverk. WHO klassar mikrovågsstrålningen från trådlösa nätverk "som möjligen cancerframkallande" och undersökningar har också visat på att lågfrekventa elektromagnetiska fält kan förändra den elektriska aktiviteten i hjärnan och försämra minne, koncentrations- och inlärningsförmåga.

Europarådet uppmanar, i sin resolution 1815 från 2011, medlemsländerna att inte använda trådlösa nätverk utan prioritera fast uppkoppling. Vidare rekommenderar man medlemsländerna att informera om riskerna med trådlös teknik med fokus på barns extra känslighet. I Frankrike har man sagt ja till en lagförändring i skollagen som föreskriver att skolorna i landet ska prioritera fast uppkoppling framför trådlös. Landet har numera beslutat att förbjuda trådlöst nätverk på förskolor. I delstaten Salzburg i Österrike har hälsomyndigheten rekommenderat att trådlösa nätverk och telefoner inte används i skolor och på daghem. Att länder som Frankrike och Österrike röstar igenom respektive rekommenderar ett sådant här förslag visar på att det uppenbarligen finns belägg för att det kan vara farligt för barnen och man låter sig inte ta några risker.
Här i Sverige gör vi tvärtemot, vi inför det i expressfart! Argumenten är att det saknas forskning på att det är farligt (vilket det inte gör). Jag vill vända på det, bevisa för oss att det är ofarligt! Garantera att det inte kommer innebära hälsorisker och konsekvenser för våra barn på såväl kort som lång sikt. Här måste vi låta en försiktighetsprincip gälla, det gäller våra barns hälsa, vad kan vara viktigare?

Användandet av wifi i klassrum genererar mer strålning än att ha en mobilmast i skolans absoluta närhet. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten är mobiltelefoner ett område där forskning visar på möjliga hälsorisker och därför anser de att försiktighetsprincipen bör tillämpas, det vill säga onödig exponering bör undvikas. Följderna av att barn idag tidigt börjar använda mobiltelefoner och dagligen vistas i en miljö med trådlös teknik har vi ännu inte sett. Ingen tidigare generation har utsatts för denna strålning från första dagen och lägg därtill till den cocktaileffekt i övrigt som de utsätts för, tillsatser i maten (har ökat markant), kemikalier i vardagsprodukter osv. Att barnen är extra känsliga för alla typer av miljöproblem är ett välkänt faktum sedan länge och de är oss vuxna de förlitar sig på för att få en så bra start i livet som möjligt. Och gång på gång blir de svikna!

Vi exponeras för elektromagnetisk strålning från trådlös teknik dygnet runt alla dagar om året och referensvärdet vi har i Sverige ger inget skydd mot långvarig exponering och skyddar inte mot cancerrisker etc. Undersökningar har visat att långtidsexponering av strålning från trådlös teknik ger en ökad risk för symptom som sömnproblem, störningar av hjärtrytmen, beteendeförändringar, förändringar av hormonnivåer m.m. Enligt Frank Clegg, tidigare VD för Microsoft i Kanada, har han kommit i kontakt med många människor som lider av hälsoproblem efter överexponering för strålning.

På 70-talet blev många förda bakom ljuset när det gällde farorna med passiv rökning, i dag skriver Statens folkhälsoinstitut om alla de risker som är förknippade med passiv rökning! Varför ska det ta sådan tid för myndigheter att reagera och agera? En förklaring kan vara att forskningen kring t.ex. passiv rökning var finansierad av tobaksindustrin och idag är forskningen kring strålning i stor utsträckning finansierad av mobilindustrin! Återigen går pengar först!

Jag fick av en IT-ansvarig på en förskola i Borås höra argumentet att pedagogerna behöver trådlöst nätverk och barnen är redan utsatta för så mycket. Oerhört dåligt argument! Jag, och flera med mig, ser inte behovet av att låta små barn dagligen behöva utsättas för denna strålning för att underlätta för pedagogerna och jag tror inte heller att alla pedagoger skriver under på det argumentet. Det är den trådlösa tekniken jag vänder mig emot, datorerna fungerar likväl med trådbunden uppkoppling.
Om Borås Stad väljer att fullfölja beslutet om trådlösa nätverk på förskolor och skolor anser att jag man strider emot barnkonventionen, punkt 3, "Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn".
För att minska riskerna för ohälsa bland barnen och personalen kräver jag att Borås Kommun använder trådbunden Internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös på kommunens förskolor och skolor.


Källor:
"Den onda badankan" Katarina Johansson (2012)
"Handbok till ett hälsosammare liv" Tommy Svensson, Roy Firus (2013)
Se även länkar

Länk(ar) till relaterad information

Kommentarer

Josefin Abrahamsson 2014-03-09
Mycket bra initiativ av dig Elin Arvidsson, att måna om barnen som själva inte kan välja är vårt allas ansvar och skyldighet. Men tyvärr så är det som mycket i vårt samhälle att det är de starka kommersiella krafterna som styr i mångt och mycket. Ta bara senaste skandalen om lasagnen. Matindustrin styrs inte av fantastiska kockar med fokus på råvaror, utan av en industri som till varje pris vill maxa sina vinster. Kostnaden för att dra fiber och nätverkskablar, kontra kostnaden för den vård och den ohälsa strålningen kommer förorsaka över tid gör det lätt för mig att ta ställning till ett förbud och välkomna ett införande av trådbunden telefon- och internetuppkoppling. Det trådbundna alternativet säkrar barnen och pedagogernas hälsa, ger både en bättre fungerande och snabbare uppkoppling. Borås ni har nu makten och beslutet i era händer, så min uppmaning till er är att tänka långsiktigt och med hjärta och hjärna för allas vårt bästa! Heja Borås!
Gabriel Flamm 2014-03-09
Mycket bra initiativ av dig Elin Arvidsson, att måna om barnen som är allas vårt ansvar och skyldighet. Tyvärr är det så i vårt samhälle att det i mångt och mycket är starka kommersiella krafter som styr. Ta bara skandalen om lasagnen. Det är inte fantastiska kockar med intresse och känsla för goda råvaror som styr i matindustrin, utan affärsmänniskor med ett intresse att maxa vinsterna. Kostnaden för att dra fiber och nätverkskablar kontra kostnaden för den vård och ohälsa strålningen kommer förorsaka oss över tid gör det lätt för mig att välja och ta ställning till ett förbud och välkomna ett införande av trådbunden telefon- och internetanslutning. Den trådbundna tekniken ger både en bättre fungerande och snabbare internetanslutning samtidigt som den på sikt skadliga strålningen undviks. Borås ni har makten och beslutet i era händer, så min uppmaning till er är att välja långsiktigt och med hjärta och hjärna för barnens skull. Det är barnen som är vår framtid. Heja heja Borås! /Josefin
Bo Melvås 2014-03-14
Begränsad exponeringstid, minskar sannolikt riskerna.
Erik Arvidsson 2014-02-24
Varför chansa på att införa något som för små barn inte tillför något alls när det dessutom finns forskning som visar på att det är farligt!
Lotta Magnander 2014-03-02
Saknar en Tydlig risk- och hälsogrundande utvärdering före implementeringsbeslut.
Thomas Hed 2014-03-02
Det finns mycket forskning som stödjer detta problem som våra folkvalda politiker väljer att blunda för.Frågan alla borde ställa sig är varför får mobilsändarna sända med 10W/m2 i Sverige när forskare rekommenderar att där man vistas mycket skall strålningen max vara 0,000001 W/m2 (en miljondels Watt).
Josefin Abrahamsson 2014-03-09
Mycket bra initiativ av dig Elin Arvidsson, att måna om barnen som själva inte kan välja är vårt allas ansvar och skyldighet. Men tyvärr så är det som mycket i vårt samhälle att det är de starka kommersiella krafterna som styr i mångt och mycket. Ta bara senaste skandalen om lasagnen. Matindustrin styrs inte av fantastiska kockar med fokus på råvaror, utan av en industri som till varje pris vill maxa sina vinster. Kostnaden för att dra fiber och nätverkskablar, kontra kostnaden för den vård och den ohälsa strålningen kommer förorsaka över tid gör det lätt för mig att ta ställning till ett förbud och välkomna ett införande av trådbunden telefon- och internetuppkoppling. Det trådbundna alternativet säkrar barnen och pedagogernas hälsa, ger både en bättre fungerande och snabbare uppkoppling. Borås ni har nu makten och beslutet i era händer, så min uppmaning till er är att tänka långsiktigt och med hjärta och hjärna för allas vårt bästa! Heja Borås!
Gabriel Flamm 2014-03-09
Mycket bra initiativ av dig Elin Arvidsson, att måna om barnen som är allas vårt ansvar och skyldighet. Tyvärr är det så i vårt samhälle att det i mångt och mycket är starka kommersiella krafter som styr. Ta bara skandalen om lasagnen. Det är inte fantastiska kockar med intresse och känsla för goda råvaror som styr i matindustrin, utan affärsmänniskor med ett intresse att maxa vinsterna. Kostnaden för att dra fiber och nätverkskablar kontra kostnaden för den vård och ohälsa strålningen kommer förorsaka oss över tid gör det lätt för mig att välja och ta ställning till ett förbud och välkomna ett införande av trådbunden telefon- och internetanslutning. Den trådbundna tekniken ger både en bättre fungerande och snabbare internetanslutning samtidigt som den på sikt skadliga strålningen undviks. Borås ni har makten och beslutet i era händer, så min uppmaning till er är att välja långsiktigt och med hjärta och hjärna för barnens skull. Det är barnen som är vår framtid. Heja heja Borås! /Josefin
Eva Berg 2014-03-10
Eva Berg
Bo Melvås 2014-03-14
Begränsad exponeringstid, minskar sannolikt riskerna.