Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Klimatanpassa Borås

Sammanfattning

MEDBORGARFÖRSLAG

Klimatförändringen är inte längre ett avlägset framtida hot. Den är redan ett faktum. Problemen är globala och borde lösas genom globala politiska förhandlingar. Detta har dock hittills misslyckats totalt och inget tyder på att man kommer att lyckas inom överskådlig tid. Chansen att undvika en tvågradig temperaturhöjning blir allt mindre. Prognosen pekar snarare mot en tregradig höjning. Detta kommer att få dramatiska konsekvenser för alla jordens länder. Allt pekar i dag på att konsekvenser inte kommer att kunna undvikas. Katastrofala för vissa och mindre dramatiska för andra, men alla kommer att drabbas, så även Borås.
Undertecknade föreslår därför att en tvärpolitisk kommitté tillsätts där även ett antal icke politiska representanter bör ingå. Denna kommitté skall försöka kartlägga tänkbara konsekvenser för Borås (såsom livsmedelsbrist, energibrist, drivmedelsbrist, import- och exportproblem, översvämningar, transportproblem, (klimat)flyktingar m.m.) samt föreslå beredskapsåtgärder. Detta bör ske under 2015.
Borås 2014-05-01
Anders Assarsson
För Klimatnätverket i Boråsregionen

Beskrivning

MEDBORGARFÖRSLAG

Klimatförändringen är inte längre ett avlägset framtida hot. Den är redan ett faktum. Problemen är globala och borde lösas genom globala politiska förhandlingar. Detta har dock hittills misslyckats totalt och inget tyder på att man kommer att lyckas inom överskådlig tid. Chansen att undvika en tvågradig temperaturhöjning blir allt mindre. Prognosen pekar snarare mot en tregradig höjning. Detta kommer att få dramatiska konsekvenser för alla jordens länder. Allt pekar i dag på att konsekvenser inte kommer att kunna undvikas. Katastrofala för vissa och mindre dramatiska för andra, men alla kommer att drabbas, så även Borås.
Undertecknade föreslår därför att en tvärpolitisk kommitté tillsätts där även ett antal icke politiska representanter bör ingå. Denna kommitté skall försöka kartlägga tänkbara konsekvenser för Borås (såsom livsmedelsbrist, energibrist, drivmedelsbrist, import- och exportproblem, översvämningar, transportproblem, (klimat)flyktingar m.m.) samt föreslå beredskapsåtgärder. Detta bör ske under 2015.
Borås 2014-05-01
Anders Assarsson
För Klimatnätverket i Boråsregionen

Kommentarer

Anders Hjorth 2014-06-10
Sannolikt det viktigaste förslag som kommit hittills under 2000-talet!
Kjell Roger Hjalmarsson 2014-06-16
Bra och viktigt förslag
Anders Hjorth 2014-06-10
Sannolikt det viktigaste förslag som kommit hittills under 2000-talet!
Kjell Roger Hjalmarsson 2014-06-16
Bra och viktigt förslag
Annica Svensson 2014-08-02
Annica Svensson