Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Skulptur av ungdomar

Sammanfattning

Borås vill vara en skulptur stad och många kända konstnärer finns representerade i vår stad.
Jag tycker att vi behöver mer lokal konst i vår stad och mer konst av ungdomar/barn.
Jag tycker att vi skall låta ungdomar som deltar i bild på Kulturskolan få vara med och skapa en skulptur tillsammans med en lokal konstnär.
Skulpturen skulle sedan som exempel kunna få stå i Stadsparken i närheten av lekplatsen som barnen i Borås har fått vara med att rösta fram.

Beskrivning

Mitt förslag är att ungdomar som deltar i bild på Kulturskolan skall få göra en skulptur till nästa skulpturbienal tillsammans med helst en lokal konstnär.

Kommentarer

Tom Andersson 2014-06-18
Strålande bra förslag för att lyfta barn och ungas skapande och delaktighet i kulturlivet!
Svante Uller 2014-08-04
Detta är ett ur hälsosynpunkt intressant förslag.
Tom Andersson 2014-06-18
Strålande bra förslag för att lyfta barn och ungas skapande och delaktighet i kulturlivet!
Svante Uller 2014-08-04
Detta är ett ur hälsosynpunkt intressant förslag.