Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Återvinn trottoaren.

Sammanfattning

Delar av den norra trottoaren på Nygatan är avsmalnad och sargad efter ett byggnadsarbete som avslutades för flera år sedan. Detta har både positiva och negativa konsekvenser.

Positivt är att det minskar behovet av sandning när det är snöigt och halt.

Negativt är att det minskar körbarheten för barnvagnar och rollatorer när marken är snöfri under vår, sommar, höst och stora delar av vintern. Och att det ger ett intryck av kommunal oförmåga när man ser att delar av centrala staden år efter år kan stoltsera med en grusad trottoar.

Beskrivning

Jag föreslår att Borås stad

tar tillbaka den av bosättarna ockuperade trottoardelen framför fastigheten Nygatan 3, monterar bort murar, stolpar, staket och övriga hinder som har ställts upp och återställer ytan så att den blir tillgänglig för allmänheten.

och att Borås stad

förser den grusade delen av trottoaren vid fastigheten Nygatan 3 med någon form av permanent beläggning t ex sten eller asfalt.

Kommentarer