Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Angående problemet med raketer och smällare.

Sammanfattning

Många andra kommuner har behandlat och också vidtagit mer eller mindre kraftfulla åtgärder när det gäller att begränsa bruket av raketer och smällare. Det är verkligen dags att Borås kommun tar tag i frågan och vidtar åtgärder. Utse någon/några att grundligt sätta sig in i frågan:
ta del av hur människor och djur påverkas
ta reda på vilka åtgärder som vidtagits i andra kommuner
samt ta del av den skrivelse (130506) som omnämns nedan.
Vi är många som förväntar oss att även Borås kommun försöker vidta åtgärder för att komma till rätta med detta för många mycket stora problem!
Bifogar 2 bilagor: 1. Skrivelsen som omnämns nedan. 2. Exempel på vidtagna åtgärder i några andra kommuner.

Beskrivning

Nyår är en fest för många men för andra är nyårsafton, dagarna före och efter en plåga. Jag tillsammans med Alexander Thorander och Camilla C. Nilsson lämnade i maj 2013 in en skrivelse till partierna i Borås med ett antal förslag till åtgärder. Inget parti svarade.
Den 5 oktober arrangerades Djurens dag i Borås kulturhus då fanns det möjlighet att skiva på en namninsamlingslista till stöd för vår skrivelse. Drygt 300 personer skrev på, nästan alla som vi hörde hade hund eller katt. Mer än hälften av de som skrev på angav att detta var en mycket viktig fråga för dem då de själva var drabbade. Flera gav skrämmande beskrivningar över hur de och deras djur upplever dagarna kring nyår. Jag uppmanades att vidarebefordra berättelser jag fått ta del av till makthavare i Borås men också framföra krav på att kraftfulla åtgärder vidtas.
Detta framförde jag i ny skrivelse till de politiska partierna men utan att något parti reagerade.
Under sommaren 2014 var jag i kontakt med ett 60-tal hundägare och fick bekräftat att minst 50% av dessa upplever att raketer gör att deras hund/hundar blir skräckslagna. Jag kallade då till ett möte då även de politiska partierna bjöds in. Två partier var representerade på mötet. Nu är det inte bara hundar som drabbas utan också katter, hästar, kaniner, fåglar m.fl. djur.

Bifogade filer
document Mörbylånga, Norrköping och Södertälje.doc Ladda ner

Kommentarer

Ingemar Rosberg 2014-12-12
null