Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Låneskridskor till allmänheten

Sammanfattning

Ishallen bör kunna låna ut skridskor till allmänheten. Nyttan skulle vara en större tillgänglighet för att kunna pröva på skridskoåkning för alla medborgare. Skolor som besöker ishallen skulle också kunna utnyttja denna service.

Beskrivning

Om kommunen genom tex återbruk samlar in beg skridskor och har en service i ishallen där allmänheten kan låna skridskor så skulle medborgarna få en större tillgänglighet till ökade fritidsaktiviteter. Med denna service underlättar det även för kommunens skolor att kunna erbjuda låneskridskor vid besök i ishallen för de barn som inte har egna skridskor. Om ett barn har fått prova på skridskoåkning under skoltid och vill göra det igen på sin fritid så finns möjligheten till lån.

Kommentarer