Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Se över och gör om upptagningsområden för anvisad skola i området Näs/Holmen/Björkhult.

Sammanfattning

Vi blir allt fler barnfamiljer här på landsbygden och det vill vi ska fortsätta !

Familjer med barn i området Näs/Holmen/Björkhult utmed Segloravägen väljer att

låta sina barn gå i förskola/skola i Borås.

Det finns många anledningar till detta och här nämns några av dem:
•Avståndet framför allt. Borås 10-13 km / Svaneholm-Viskafors 16-23km
•Närhetsprincipen
•Miljöaspekten / Utsläpp
•Närmare till aktiviteter och kulturliv i Borås
•Närheten till skolkamrater
•Närheten till fritidsgård
•De flesta föräldrar arbetar/studerar/mm i Borås
•Vi har ingen som helst anknytning till Svaneholm och Viskafors över huvudtaget

Med anledning av att Västtrafik dragit in linje 30 utan att ens brevledes informera oss som är drabbade saknar nu många barn möjligheten att ta sig till och från skolan med linjetrafiken (vilket dom har skolkort till) .

Beskrivning

Läs i bifogat dokument.

Bifogade filer
document upptagningsomraden_nas_holmen_bjorkhult.pdf Ladda ner

Kommentarer