Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Nyckeltal i Borås Stads budget för Vind och Solenergi

Sammanfattning

Borås Stad har ambitiösa visioner för sol och vindenergi men tyvärr är den konkreta utvecklingen inte i paritet med visionerna.

Beskrivning

I Budget för 1016 och det närmaste fem åren ha konkreta nyckeltal för hur mycket sol- respektive vindenergi som Borås Stad skall producera i egen regi (dvs majoritetsäga).

Exempelvis äger IKEA idag 46 vindkraftverk som gör de till "självförsörjande " vad gäller energi för deras Norden verksamhet.

För Borås Stad skulle det kunnas finnas mål för hur mycket energi, typ kW som kommer från vindenergi och solenergi per år i anläggningar som ägs av Borås Stad.
Dessutom skulle även en del av överskottet som kommer från Borås Stads energibolaget kunna ha nyckeltal på hur mycket som skall avsättas för investeringar i sol och vindenergi.

Kommentarer