Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Utegym i anslutning till Almenäs badplats.

Sammanfattning

Området omkring Almenäs badplats har höga rekreationsvärden och nyttjas även av almänheten för motionsändamål. Under sommarhalvåret anordnas gratis gympapass av olika föreningar på gräsytan mot viskans inlopp.Intilliggande motionsspår både utmed viskan och på Ryaåsar lockar motionärer till området. Kommunstyrelsen bör ge 500tkr till ansvarig förvaltning till byggande av ett utegym. I Ulricehamn har ett liknade gym invigts med bland annat stöd utav folkhälsomedel och är frekvent besökt. Gymmet används även av olika föreningar som anordnar gratis träningspass.

Beskrivning

Redskapen bör vara av sorten där du jobbar med din egen kroppsvikt så att man når en större målgrupp. Gymmet bör bestå utav minst 20 träningstationer. Underlaget skall vara av konstgräs eller liknade för att smälta in i miljön.
Liknade gym finns i Ulrikaparken i Ulricehamn.

Länk(ar) till relaterad information

Kommentarer