Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Gång och cykelbro över räls och landsväg i Fristad.

Sammanfattning

För att låta barnen få en säker gång och cykelväg till skolan då upptagningsområdet till skolorna i Fristad förändrats. Riksväg samt tågräls ligger i Gula skolans upptagningsområde!

Beskrivning

Inför att de barn som är födda -07 skulle börja förskoleklass ändrades upptagningsområdet till skolorna. Detta innebär att hårt trafikerad riksväg och tågräls ligger i Gula skolans upptagningsområde. För att de barn som bor på "fel" sida av järnvägen i förhållande till Gula skolan samt alla de barn/ungdomar som går på Fristadskolan ska få en trygg och säker väg till skolan behövs en bro. Detta även för att minska skolbussarna inne i villaområdet.

Kommentarer