Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Gör Allégatan till cyklisternas och bussarnas genomfartsled

Sammanfattning

Bilar och lastbilar har Kungsleden för att ta sig genom staden. Det är dags att stadens cyklister och bussar också får sitt eget utrymme. Allégatan är den naturliga sträckningen för en cykelled från norr till söder genom stadens centrum.

Beskrivning

Borås har en enorm potential för ökat cyklande. Av rapporten ”Cykling i Sverige” (Krister Spolander) framgår att en procent av vardagsresorna i Borås sker per cykel. Det finns flera svenska städer som når upp över 20 procent. De allt bättre elcyklarna gör att det klassiska argumentet – Borås kan aldrig bli en cykelstad på grund av backarna - håller på att bli helt irrelevant.

Inom cirka 20 år måste de fossila bränslena vara utfasade om vi inte ska riskera orimliga påfrestningar på samhället på grund av den globala uppvärmningen. Många verktyg kommer att behövas för denna stora omställning – alternativa bränslen, smartare resande (som kan handla om att inte resa till konferenser utan att delta på distans) och självklart bättre förutsättningar för de mest klimatvänliga sätten att förflytta sig: gång och cykel.

Backcasting är ett användbart planeringsinstrument. Det går ut på att ställa sig i en önskvärd framtid och blicka tillbaka. Hur tog vi oss hit? Vilka steg på vägen ledde i rätt riktning?

Om cirka 20 år måste alltså transportsektorn vara i stort sett helt fossilfri. Hur tar vi oss dit? Ett viktigt steg på vägen är att på allvar bygga en cykelvänlig stad, med utrymme för en kraftigt växande cyklism. Det kommer att behövas genomfartsleder som kan svälja mer än 20 gånger fler cyklister än vi har i staden nu.

Jag har skissat på hur en sådan led skulle kunna förverkligas på Allégatan (se Bilfria Alleganan). Det mest framtidsinriktade förslaget är mitt huvudförslag. I detta förslag avsätts Allégatan för gång- och cykeltrafik och för väl utbyggd, centrumnära kollektivtrafik. Behoven som människor med funktionsnedsättning har av att komma nära med bil ryms dock i mitt förslag genom det jag kallar "buffertzon". Denna zon kan nyttjas för att anlägga parkeringsfickor för personer med funktionsnedsättning, lastzoner för varutransporter, planteringar och uteserveringar som kräver extra yta.

En tråkig kompromiss
Jag skickar också med ett näst-bästa-förslag (allegatan kompromiss)om det skulle visa sig att staden inte är mogen för att ta bort privatbilismen från Allégatan. Detta förslag ger större trängsel på gatan och är inte det förslag som bäst leder mot det fossilfria samhället. Men förslaget visar ändå att det bör kunna vara möjligt att få plats med enkelriktad biltrafik och gatukantsparkeringar, samt dubbelriktade buss- respektive cykelfält.

Bifogade filer
document Allegatan kompromiss.jpg Ladda ner
document Bilfria Allegatan.jpg Ladda ner

Kommentarer