Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Hundrastgård på Bråt

Sammanfattning

Jag föreslår

att kommunstyrelsen anslår medel för att ordna en rejäl hundrastgård på Bråt.

Beskrivning

Jag har ganska nyligen köpt hund. Efter att ha pratat med många andra hundägare, och av egen erfarenhet, vet jag att det finns ett stort behov av möjligheter att släppa hundarna lösa för att de ska få leka med varandra och för att kunna träna med sin hund under lugna former, utan risk att hunden lockas att sticka iväg.

Det finns idag en hundrastgård på Byttorp (dock endast vintertid), en på Kransmossen där rastgården är mycket för liten för stora hundar, en vid Fjärdingskolan och en i Sjömarken. Men 3 rastgårdar på sommaren för det stora antal hundar i Borås är för lite! Många hundägare går vid Bråt som är ett fantastiskt område. Här finns många möjligheter till att bara sätta upp ett fårstängsel, en grind och en papperskorg - det är allt som behövs. Inga markarbeten krävs, allt är klart! Det finns kanske andra områden också där det passar att ha en hundrastgård t ex på Gässlösa gamla soptipp, men på Bråt finns också goda möjligheter till parkering etc.

Kommentarer