Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Trafiksituationen Skolväg Gustav Adolfsgatan

Sammanfattning

Vill med mig och kringboendes vägnar uppmärksamma Er angående trafiksituationen på Gustav Adolfsgatan, sträckningen Vedensgatan/Bergdalsgatan.
Det har skett en markant ökning av barn i området med passerande skolbarn till Engelbrektsskolan som följd, även under helger så förflyttas sig gående över Gustav Adolfsgatan då de besöker varandra, går på fotbollsträning på Bergdalsvallen mm. Utmed Gustav Adolfsgatan finns inte ett enda övergångsställe, så gående passerar lite varstans. Ser flera situationer i veckan då fordon bromsar in för förbipasserande barn.

Beskrivning

Jag föreslår samma lösning Ni utfört på Vedensgatan, vilken visat sig fungerat väl som hastighetsdämpande åtgärd. Bifogat ser ni en karta där jag föreslår ett fartgupp ovanför korsningarna länge med Gustav Adolfsgatan, för att på bästa sätt förhindra frestelsen att gasa på nedför gatan. Åtminstone så borde det vara gupp i varannan korsning med början GA gatan/Skyttegatan där det passerar flest barn.
Denna fråga borde prioriteras då varje liv vi kan rädda är värt så mycket.
Så det är med stor förhoppning att Ni tar till Er mina förslagna förändringar för att minimera risken att en dödsolycka sker.

Bifogade filer
document Brev till Tekniska Förvaltningen.pdf Ladda ner

Kommentarer