Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Aktuella förslag

Här ser du alla aktuella förslag, dvs förslag som samlar underskrifter eller som hanteras av kommunen. Klicka på ett förslags rubrik för att se hela förslaget, skriva under det eller kommentera.
Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den.
E-förslag
Rubrik Slutdatum Signaturer Status
Minnesskylt över gamla teatern 2022-11-19 4 Inlämnad för vidare hantering
Hål i vägen i trafiken! 2022-11-19 5 Inlämnad för vidare hantering
mindre skräp vid badplatser 2022-11-19 8 Inlämnad för vidare hantering
Sovmorgon för högstadie och gymnasieelever 2022-11-19 8 Inlämnad för vidare hantering
Mer belysning ökar tryggheten 2022-11-19 5 Inlämnad för vidare hantering
Lek ger hälsa 2022-12-08 5 Inlämnad för vidare hantering
Mer belysning i Gingri och sänkt hastighet 2023-03-07 7 Inlämnad för vidare hantering
Skapa trygg trafikmiljö för gångtrafikanter i Målsryds samhälle 2023-04-07 2 Inlämnad för vidare hantering
Växter på taken till busshållplatser 2023-02-22 1 Inlämnad för vidare hantering
Bättre trafiksäkerhet fjällgatan 2023-02-28 3 Inlämnad för vidare hantering
Cykelväg 2023-06-20 19 Samlar underskrifter
Cykelbana Borås-Viskafors 2023-06-29 2 Samlar underskrifter
Sol och bad utan kläder 2023-06-29 1 Samlar underskrifter
Förläng gång- och cykelbana längs hela Almenäsvägen tom Almenäsbadet 2023-06-30 1 Samlar underskrifter
Naturkarta 2023-07-16 1 Samlar underskrifter
Behåll Tingshuset Tåget - för en levande stad 2023-07-26 5 Samlar underskrifter
Badplats tillåtet med hund 2023-08-15 2 Samlar underskrifter
Bad 2023-08-22 4 Samlar underskrifter
Busstider helg 2023-08-29 1 Samlar underskrifter
Asfalterad Pumptrack Kransmossen - Trandared 2023-10-19 29 Samlar underskrifter