Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Avslutade förslag

Här ser du alla avslutade förslag, dvs förslag som har hanterats av kommunen eller som avslutats av annat skäl. Dessa förslag går inte längre att skriva under eller kommentera. Klicka på ett förslags rubrik för att se hela förslaget.

Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den.
E-förslag
Rubrik Slutdatum Signaturer Status
Ekologiska bananer till barnen 2013-11-30 27 Avslutad
Mer motion och motorik i skolan för hälsa och lärande 2014-03-31 118 Avslutad
Elljusspår vid Kype nåbart från Sjöbo 2014-03-03 2 Avslutad
Vandringsledsmarkeringar från Borås camping 2014-03-03 0 Avslutad
Återvinningstation 2014-01-24 4 Avslutad
Ny basketarena 2014-07-31 29 Avslutad
Björkhemsgatan 2014-02-28 1 Avslutad
Belysning av lekplatser på sjöbo 2014-04-30 5 Avslutad
Återvinning för hjälporganisationer 2014-03-31 9 Avslutad
Borås nästa i Sverige med ekologisk mat till skolorna/äldrevården? 2014-04-30 108 Avslutad
Stoppa införandet av trådlös teknik på skolor och förskolor i Borås och använd istället trådbunden Internet - och telefonuppkoppling 2014-04-30 39 Avslutad
Matskog 2014-05-30 13 Avslutad
Klimatanpassa Borås 2014-09-15 17 Avslutad
Skulptur av ungdomar 2014-08-28 5 Avslutad
Sjöfart på Viskan 2014-08-31 1 Avslutad
Återvinn trottoaren. 2014-12-31 1 Avslutad
Förläng linjebuss 8 2014-11-30 5 Avslutad
Ny busshållplats vid Brämhults fritidsgård 2014-12-31 1 Avslutad
Angående problemet med raketer och smällare. 2015-02-28 58 Avslutad
Den hälsosamma Boråsskogen 2015-06-30 3 Avslutad
Förslag Viskaholm 2015-08-31 1 Avslutad
Låneskridskor till allmänheten 2015-03-21 6 Avslutad
Se över och gör om upptagningsområden för anvisad skola i området Näs/Holmen/Björkhult. 2015-03-31 68 Avslutad
Levande Stadspark 2015-09-10 1 Avslutad
Instiftande av Hederspris 2015-09-30 1 Avslutad
Borås egen Lås Bro 2015-08-31 0 Avslutad
Förläng säsongen på Almenäs Café så här: 2015-10-31 0 Avslutad
Nyckeltal i Borås Stads budget för Vind och Solenergi 2015-08-27 1 Avslutad
Utegym i anslutning till Almenäs badplats. 2015-12-31 0 Avslutad
Gång och cykelbro över räls och landsväg i Fristad. 2015-08-31 110 Avslutad
Stor studsmatta 2015-08-31 0 Avslutad
ÅTERVINNINGSSTATION FRISTAD 2015-07-22 1 Avslutad
SKALLE BADET 2015-07-12 1 Avslutad
Gör Allégatan till cyklisternas och bussarnas genomfartsled 2015-09-30 10 Avslutad
Hundrastgård på Bråt 2015-09-15 22 Avslutad
Trafiksituationen Skolväg Gustav Adolfsgatan 2015-09-30 0 Avslutad
Låt el-mopeder få använda cykelbanor och bussfiler 2015-10-11 6 Avslutad
Kransmossens rullskidbana 2015-11-01 1 Avslutad
Utegym till Fristad 2015-11-30 0 Avslutad
Cykelväg Trandaredskolan till Kransmossen 2016-01-31 0 Avslutad
Parkeringsprolem 2016-02-29 0 Avslutad
Återinför 1%regeln i Borås stad - Skulpturstaden! 2016-03-14 50 Avslutad
Handlingsplan mot intolerans & rasism i Borås stad 2016-02-03 1 Avslutad
Boklådor mot intolerans 2016-02-03 0 Avslutad
Pendelparkering vid Viskafors Station 2016-04-14 1 Avslutad
Cykelbana mellan Viskafors och Seglora 2016-04-14 2 Avslutad
Förslag till ny verksamhet på orangeriet 2016-04-30 0 Avslutad
Gångbro över riksväg & järnväg i Fristad 2016-06-05 46 Avslutad
Belysning på gångväg i Dalsjöfors 2016-08-31 0 Avslutad
Förenkla medborgarens röst 2016-06-24 7 Avslutad
Förbättra trafikmiljön för gående vid Rv42 Frufällan/Klinten 2016-12-31 0 Avslutad
Servicehus Stadsparken 2016-09-04 2 Avslutad
Handlingsplan för att minska självmorden i Borås kommun 2017-02-28 2 Avslutad
Cykelbana mellan Fristad kyrka och Gingri behövs nu! 2016-12-01 10 Avslutad
Mer ekologisk/kravmärkt mat i förskolorna och skolorna! 2017-05-31 5 Avslutad
Bussar till våra fina skidspår 2016-12-27 0 Avslutad
Suicidprevention - Kriscentrum - Anhörigstöd 2017-01-06 0 Avslutad
Landsbygdsutveckling 2017-08-31 0 Avslutad
Donera blod på arbetstid 2017-12-04 4 Avslutad
Belysning från Trollgatan/Gyllingtorpsgatan ner till sjöbovallen 2017-12-31 1 Avslutad
Fler bilparkeringar på Druvefors 2017-12-31 0 Avslutad
Ny stadsdel med färre bilar 2018-01-31 0 Avslutad
Begränsa användningen av fyrverkerier i Borås kommun 2018-02-10 3 Avslutad
Skolbyte 2018-10-01 2 Avslutad
Cykelbana / bredare väggren mellan Fristad kyrka - Gingri 2018-08-05 0 Avslutad
Parkering, Skjutbanegatan 2018-08-31 0 Avslutad
Gratis fritidskort på bussar för alla barn och ungdomar 13-19år. 2018-09-28 12 Avslutad
Kransmossens rullskidbana 2019-04-01 6 Avslutad
Undersök behovet av soptunnor 2018-09-30 0 Avslutad
Förändring av sexualundervisning 2019-01-01 2 Avslutad
Förläng motionsspår vid Byttorpssjön 2019-12-11 1 Avslutad
Utomhusbio i Stadsparken 2019 2019-06-08 7 Avslutad
Verka för stationsläge i Sjömarken och utöka tågtrafiken till Göteborg 2020-01-28 50 Avslutad
Borås - Sveriges nästa åldersvänliga stad! 2019-08-13 4 Avslutad
Be en konstnär måla konstverk på centralbrons fot vid busshållplats mot Göteborg 2019-10-05 16 Avslutad
Hastighetssänkning i Sjömarken 2019-09-06 209 Avslutad
En Kulturskola som är tillgänglig för alla barn och ungdomar inom kommunen. 2020-06-19 14 Avslutad
Borås Återbyggdepå 2020-08-30 4 Avslutad
Sänk ner hastighetsbegränsningen! 2020-08-30 17 Avslutad
En värdig äldreomsorg 2020-02-24 127 Avslutad
Låt Borås ansluta sig till ICAN Cities Appeal om ett kärnvapenförbud 2020-10-24 27 Avslutad
Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i Sjömaken 2020-11-05 10 Avslutad
Förbättra området kring Sjöbo Torg - Trygg miljö 2020-02-05 5 Avslutad
Testa 2021-02-25 3 Avslutad
Belysning Linnéparken 2020-01-19 13 Avslutad
Rabatt på Kommunala friskvårdsanläggningar för kroniskt sjuka 2020-12-03 15 Avslutad
Lokal handlingsplan för suicidprevention 2020-03-02 27 Avslutad
Klimatkompensera vid nybyggen! 2020-04-02 6 Avslutad
Ishall utanför stan 2021-02-25 2 Avslutad
Ett badhus med gym och idrottshall I Fristad 2021-02-25 2 Avslutad
Grillplatser på Almenäs 2020-07-06 1 Avslutad
Miljö o klimat 2021-08-05 2 Avslutad
Ny busslinje mellan Borås Resecentrum, Södra Torget och Högskolan i Borås 2021-09-18 4 Avslutad
Belysning på Sjömarkens lekplatser 2021-03-14 21 Avslutad
Nyårsfirande - pyroteknik 2022-01-04 10 Avslutad
Norrbygärdestigen 2022-01-19 2 Avslutad
Vandringsled runt Öresjö 2022-01-19 4 Avslutad
Gång och cykelbana mellan Gingri och Fristad innan det händer en olycka 2022-03-02 8 Avslutad
Låt även gymnasieungdomar få rätt till skolskjuts 2022-03-02 3 Avslutad
Renovera vandringsleden runt Ärtingen 2022-04-06 7 Avslutad
Vattentunnor till folket 2021-10-30 1 Avslutad
Minskad servering av kött – bra för djuren, barnen och klimatet 2021-10-30 9 Avslutad
Skyltar på träden i Stadsparken 2021-10-30 2 Avslutad
Tjänst för slänga skräp på återvinningsstationer 2021-10-30 4 Avslutad
Skateboardramp/park i Dalsjöfors behövs! 2021-10-30 2 Avslutad
Borås Stad behöver ställa om sitt skogsbruk 2021-10-30 106 Avslutad
Cykel och gångbana mellan Fristad och Bredared. 2021-10-30 2 Avslutad
Bevara och utveckla Solstödjare verksamheten på Våglängdsgatan 153 ; Cafe och SPA 153 2021-10-30 3 Avslutad
Likabehandling av alla anmälda partier avseende valsedelsutläggning 2022 2022-05-19 2 Avslutad
Cykelbana väg 42 delen LV 183 till Artavägen och delen Artavägen till Hästhagen/Kvarbo 2022-12-14 220 Avslutad
Test1. Test nästa rad 2019-12-08 1 Avslutad utan hantering